O Fundacji

a7 581.JPG510

Robert Noga i Paweł Werakso

Fundacja DZIECI AFRYKI została założona 15 kwietnia 2009 r. i jest owocem wizyty jej fundatorów w Afryce na przełomie stycznia i lutego 2009 r.

Robert Noga i Paweł Werakso podróżując po Czarnym Lądzie z każdym dniem na nowo odkrywali ludzką biedę; w tym głód, choroby, cierpienie, prymitywne warunki życia. Najbardziej poruszył ich los ludzi starych, chorych, dzieci oraz ubogich rodzin. Z każdym dniem wzrastał ich podziw dla bezinteresownej, trudnej, pełnej wyrzeczeń i niebezpieczeństw pracy misjonarzy.

Przekonali się osobiście, że darując potrzebującym cząstkę siebie, zyskuje się wielokrotnie więcej.

Fundacja do Krajowego Rejestru Sądowego została wpisana 10 czerwca 2009 r. pod numerem KRS 0000331212 i zgodnie ze statutem prowadzi działalność na rzecz ubogich mieszkańców Afryki i innych krajów rozwijających się.

Fundacja posiada status organizacji pożytku publicznego od 2011 roku.

NIP: 524-26-80-254
REGON: 141903490
 cele statutowe:

1. Eliminowanie skrajnego ubóstwa i głodu.
2. Zapewnianie powszechnego nauczania na poziomie podstawowym.
3. Ograniczanie umieralności dzieci.
4. Poprawa opieki zdrowotnej rodzin.
5. Ograniczanie rozprzestrzeniania się HIV/AIDS, malarii i innych chorób.
6. Niesienie pomocy humanitarnej.
7. Kształtowanie świadomości społecznej o potrzebie niwelowania przyczyn i skutków głodu, nędzy, chorób i analfabetyzmu oraz konieczności niesienia pomocy jej potrzebującym.

 STATUT FUNDACJI

Fundacja Dzieci Afryki, na kanale YouTube zaprezentowała film Z POTRZEBY SERC, podsumowujący 10 letnią działalność fundacji. Zobaczcie koniecznie i przeżyjcie „przygodę życia” razem z założycielami fundacji Robertem Nogą i Pawłem Werakso.