Oferta dla szkół

Oferta dla szkół

Jak wygląda życie i edukacja w Afryce?

,,Głód wśród tych dzieci jest czymś sta­łym, jest formą życia, drugą na­turą. A jed­nak to, o co pro­szą, nie jest prośbą o chleb czy owoc, nie jest na­wet prośbą o pie­nią­dze. Oni wszy­scy chcie­liby cho­dzić do szkoły, chcie­liby się uczyć”.

Jeśli chcesz poznać jak wygląda życie i edukacja Twojego kolegi, koleżanki w Afryce zaproś mnie do swojej szkoły!

oferta3Aleksandra Matera

INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE:

1. spotkanie edukacyjne dla trzech grup wiekowych:

  • szkoła podstawowa; klasy I – III i klasy IV – VI (45 minut)
  • szkoła gimnazjalna i średnia (2 x 45 minut)

2. prelekcja z wykorzystaniem prezentacji multimedialnej oraz rekwizytów jest bezpłatna

3. szkoła powinna zaangażować się w wybrany projekt realizowany przez fundację

4. placówka (osoba) zapraszająca pokrywa koszt dojazdu wolontariusza (PKP, PKS, Polski Bus z Katowic)

5. szkoła zapewnia projektor, ekran, nagłośnienie, zaciemnienie sali

6. termin: każdy poniedziałek

7. pytania i zgłoszenia na e-mail: biuro@dzieciafryki.com