Opieka i dożywianie

www_opieka

Bieda w państwach afrykańskich jest faktem. Mieszkańcy wielu krajów borykają się z trudną sytuacją i koniecznością codziennej walki o zaspokojenie podstawowych potrzeb własnych i swoich najbliższych. Najbardziej cierpią dzieci. Każdego dnia umiera ich aż 12 tysięcy nie ukończywszy 5 roku życia. Umierają po cichu… z głodu i chorób.

Lista problemów kontynentu jest długa: niedożywienie i głód, niedostateczna opieka zdrowotna i choroby, analfabetyzm, korupcja, wojny czy ogromne zadłużenie. Afryka jest najuboższym kontynentem świata, o najniższym dochodzie narodowym w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Z drugiej strony Afryka to kontynent możliwości, ma dużo złota, diamentów, ropy naftowej, rud miedzi czy żelaza. Jednak mimo tego, problem głodu i ubóstwa pozostaje ogromnym.

Czarny Ląd od wielu lat nie może podnieść się z dna nędzy. Jest ogarnięty wojnami domowymi, suszami, kolejnymi coraz groźniejszymi epidemiami. Od stuleci świat krzywdził Afrykę, przymykał oczy, zatykał uszy, milczał. A przecież świat to także ja i Ty.

Na pewno możemy pomóc setkom dzieci, ubogim rodzinom, chorym i starcom. We współpracy z misjonarzami i afrykańskimi partnerami zapraszamy do zapoznania się z fundacyjnymi formami pomocy:

Dom Ana Jeto
ANGOLA

Osierocone dzieci Burundi
BURUNDI

Ubogie dzieci Dorze
ETIOPIA

Dzieci Kikaikelaki
KAMERUN

Oratorium w Nguelemendouka
KAMERUN

Domowy sierociniec Mamy Helene
KAMERUN

Centrum Dziecka w Yaounde
KAMERUN

Sani z serca Afryki
REP. ŚRODKOWOAFRYKAŃSKA

Osierocone dzieci Rugango
RWANDA

Dzieci Mgolole
TANZANIA

Dożywianie dzieci:

Mleko ratuje życie
KAMERUN

Kanapka dla ucznia – wkrótce
REP. ŚRODKOWOAFRYKAŃSKA

Wsparcie osób w podeszłym wieku:

Pomoc chorym i starcom
KAMERUN