opieka na odległość

www_opieka na odleglosc

Możesz zaopiekować się konkretnym dzieckiem lub młodą, dorastającą osobą w Afryce!

Beneficjentami pomocy są ubogie dzieci oraz młodzież. Do programów pomocowych weryfikowani są przez współpracujących z fundacją misjonarzy lub partnerów świeckich.
Wypełniając deklarację pomocy oraz dokonując stałych wpłat poznasz imię i nazwisko swojego podopiecznego, nazwę plemienia, historię, zainteresowania, otrzymasz zdjęcie.


sercePrzystępując do programu ADOPCJA SERCA wspierasz dziecko, często sierotę, w wieku przedszkolnym lub szkoły podstawowej.
Twoja pomoc przeznaczona jest głównie na jego dożywianie, leczenie i pomoc w nauce. W przypadku adopcji szkolnej na opłacenie edukacji. Wpłacane środki zasilają budżet placówki (partnera fundacji w Afryce), który zaspakaja podstawowe potrzeby Twojego podopiecznego.

Bouar – Rep. Środkowoafrykańska (SA2)

Ngaoundaye – Rep. Środkowoafrykańska (SA2N)

Kikaikelaki
– Kamerun (K2K)

Nguelemendouka
– Kamerun (K2)


gradaution capPrzystępując do programu BILET DO ŚWIATA wspierasz ubogiego młodego człowieka, kształcącego się w szkole ponadpodstawowej lub na studiach.
Twoja pomoc przeznaczona jest przede wszystkim na dofinansowanie jego edukacji.
Środki przekazywane są Twojemu podopiecznemu bezpośrednio przez partnera fundacji w Afryce, który kontroluje sposób ich wydatkowania lub odkładane są na tzw. „wyprawkę w samodzielność”.

Dziewczęta z  Bouar – Rep. Środkowoafrykańska (SA3)

Gushiegu – Ghana (G3)

Kikaikelaki – Kamerun (K3K)

Mabel – Ghana (G3)

Nguelemendouka – Kamerun (K3)


deklaracja pomocy online


Fundacja DZIECI AFRYKI, z każdej wpłaconej kwoty na programy opieki, pobiera 15% na pokrycie kosztów własnych.