Opieka postnatalna w Afryce

post1

Pierwsze tygodnie po porodzie – z punktu widzenia zdrowia zarówno młodej matki jak i nowo-narodzonego dziecka – są krytyczne. W krajach rozwijających się prawie połowa komplikacji prowadzących do śmierci kobiet, które właśnie urodziły, ma miejsce w pierwszych 24 godzinach od porodu. Prawie 3 miliony noworodków umiera w pierwszym miesiącu życia z czego 1 mln – w pierwszych 24 godzinach.

Statystyki pokazują, że w Afryce subsaharyjskiej ponad 60% kobiet rodzi w domu lub innych, nieprzystosowanych do tego miejscach bez obecności wykwalifikowanej położnej, a tylko 13% otrzymuje fachową opiekę postnatalną w ciągu pierwszych 48 godzin. Gdyby opieką tą objąć 90% matek i noworodków, wskaźnik umieralności dzieci mógłby szybko spaść nawet o 30%.

Niestety opieka postnatalna w Afryce jest zaniedbywana. Świadczy o tym nawet fakt, że kobiety są zachęcane do chociażby tylko jednej wizyty w ciągu pierwszych 6 tygodni. Tak naprawdę są to wizyty dla tych, co przetrwają, skoro większość komplikacji i związanych z nimi zgonów ma miejsce w pierwszych dniach po porodzie…

post3Problemem jest również zaangażowanie kobiet w opiekę postnatalną – będąc w ciąży tylko nieliczne chodziły do lekarza, więc tym trudniej je namówić do wizyty w ośrodku zdrowia, kiedy już urodzą. Wynika to m.in. z braku wiedzy nt. istniejących zagrożeń – kobiety, które były na chociaż jednym badaniu prenatalnym zazwyczaj korzystają z opieki postnatalnej.

Najlepsze praktyki w zakresie opieki postnatalnej zakładają objęcie opieką wszystkie matki i noworodki, bez względu na to, gdzie odbył się poród a także zapewnienie 24-godzinnego pobytu w ośrodku zdrowia po porodzie, w celu wykluczenia ryzyka wystąpienia komplikacji poporodowych oraz zapewnienie co najmniej 4 wizyt kontrolnych w ciągu pierwszych 6 tygodni po porodzie.

Opieka postnatalna to nie tylko redukcja ryzyka zgonu dziecka czy matki, ale również zapewnienie dziecku możliwie najlepszej opieki poprzez edukowanie kobiet i fachowe doradztwo w zakresie higieny, karmienia i opieki. To również wczesna interwencja w sytuacji, gdzie dziecko zagrożone jest niepełnosprawnością fizyczną.

c.d.n.

post4

s. Donata Krupa, Djouth (Kamerun)


źródło: www.who.itn