Ośrodek Talita Kum ważnym miejscem na mapie Czadu

Woman plows a field using horse in goz beida chad

Republika Czadu – to tutaj właśnie funkcjonuje ośrodek dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej Talita Kum, który od 2 lat prowadzi polska misjonarka świecka – Justyna Brzezińska.

czad2Czad leży w Afryce Środkowej, graniczy z Libią od północy, Sudanem od wschodu, RŚA i Kamerunem od południa oraz z Nigerią i Nigrem od zachodu. Jest cztery razy większy niż Polska, ale populacja jest prawie trzykrotnie mniejsza niż w naszym kraju. Mimo to Czad zamieszkuje ponad 100 grup etnicznych.

W XVI w Czad był silnym królestwem Kanem-Bornu, ale późniejsze, coraz silniejsze wpływy z zewnątrz doprowadziły do podboju terenów przez Sudańczyków, a potem, w 1891 r tereny te stały się kolonią francuską.

Czad odzyskał niepodległość w 1960 roku, nie oznaczało to jednak pokoju – historia niepodległego Czadu to ciągłe walki wewnętrzne o władzę i dostęp do dóbr naturalnych, takich jak ropa naftowa, uran, czy złoto. Sytuacja ta nie sprzyjała rozwojowi państwa – wg rankingu wskaźnika rozwoju społecznego (HDI), przygotowanego przez ONZ w 2013 roku, Czad, na 187 krajów znajduje się na 184 miejscu. Do wyliczenia HDI wykorzystane zostały takie dane, jak średnia długość życia, analfabetyzm, poziom edukacji oraz standard życia (PKB).

W Czadzie bardzo ograniczony jest dostęp do edukacji – ok. 60% ludności powyżej 15 roku życie nie potrafi czytać i pisać. Ogromnym problemem jest też poziom profilaktyki i opieki zdrowotnej – na 1000 mieszkańców przypada… 0,04 lekarza! Kraj ten znajduje się na 2.miejscu pod względem śmiertelności matek przy porodzie i na 6. pod względem śmiertelności niemowląt. Sytuację pogarsza fakt, że tylko połowa ludności kraju ma dostęp do wody pitnej.

W takich warunkach, dziecko niepełnosprawne ma niewielkie szanse na godne życie. Od 2007 roku w Czadzie funkcjonuje ustawa o równości, ale są to tylko zapisy, które nie mają szansy wejść w życie, tym bardziej, że przy takich trudnościach z zapewnieniem miejscowej ludności długoterminowej opieki medycznej, rehabilitacja często schodzi na dalszy plan. Również uzyskanie wykształcenia przez osoby niepełnosprawne pozostaje zazwyczaj w sferze marzeń – tylko 20% dzieci z niepełnosprawnością w wieku 6-12 lat uczęszcza do szkoły.

Właśnie dlatego ośrodek Talita Kum jest tak ważnym miejscem na mapie Republiki Czadu – to tutaj dzieci i młodzież niepełnosprawna może otrzymać pomoc w edukacji i nauczyć się zawodu, który pozwoli im w przyszłości zarobić na utrzymanie siebie i rodziny.

Dziękujemy za wsparcie
dzieci niepełnosprawnych fizycznie:

Fundacja DZIECI AFRYKI
al. Zjednoczenia 13, 01-829 Warszawa
78 2490 0005 0000 4600 9165 1606
tytuł: CH1– Dom Talita Kum

dotpay

czad3

ośrodek Talita Kum od strony ulicy