Oświadczenie Zarządu Fundacji

Oświadczenie Zarządu Fundacji

W związku z otrzymanymi przez nas informacjami dotyczącymi bezprawnego wykorzystania logotypu Fundacji Dzieci Afryki do uwierzytelniania antyszczepionkowyach i antyislamskich akcji w internecie, Zarząd Fundacji oświadcza, iż Fundacja Dzieci Afryki nie ma ani nie miała nigdy nic wspólnego z tego typu skandaliczną propagandą, zaś sprawa zostanie zgłoszona do Prokuratury.
oświadczenie