Patroni

www_patroni

W V rocznicę założenia i działalności fundacji, na wniosek jej Założycieli, Rada powołała patronów DZIECI AFRYKI:

Matkę Bożą Częstochowską

czczoną w wizerunku Obrazu Jasnogórskiego,
u której stóp DZIECI AFRYKI spotykają się rokrocznie,
dziękując i prosząc o potrzebne łaski
dla fundacji i dzieci na kontynencie afrykańskim

św. Kizito z Ugandy
14.letni męczennik
czczony jako patron dzieci i młodzieży w Afryce,
którego miejsce kultu założyciele
odwiedzili w styczniu 2014 r. w Namugongo

Uroczysty moment ustanowienia patronów miał miejsce 15 czerwca 2014 r. w Częstochowie, w przeddzień Światowego Dnia Dziecka Afrykańskiego.

Modlitwa wstawiennicza:

O Maryjo, Pani Częstochowska, Gwiazdo Nowej Ewangelizacji,
spójrz łaskawie na Twoje dzieci
w tym udręczonym i grzesznym świecie.

Obejmij nas Swoją Macierzyńską miłością
i błogosław Fundacji Dzieci Afryki,
by pomagała Twoim wiernym na kontynencie afrykańskim.

Zachowaj Twoje dzieci od wszelkiej nienawiści,
niesprawiedliwości, dyskryminacji, głodu i wojny.

Napełnij nasze serca pokojem i miłością,
pragnieniem ewangelizacji, które pochodzą od Twojego Syna.

O, Królowo i Matko, bądź naszą Przewodniczką i Siłą,
jak pokazałaś w męczeństwie św. Kizito – Patrona Dzieci Afryki. Amen.

/autor: ks. Andrzej Lemieszko – duszpasterz fundacji/

spotkania w Częstochowie:

czestochowa2019

czestochowa2018

czestochowa2017

czestochowa2016

czestochowa2015

2014 2013 2012 2011