Pierwsze podręczniki już w Bundoli

W styczniu 2013 r. podczas 5.MISJONERY przedstawiciele fundacji nawiązali pierwsze relacje z mieszkańcami wioski Bundoli, w której ma powstać szkoła. Na prośbę Kunaguri Yajah Gregory – nauczyciela wolontariusza, postanowiono jeszcze w tym roku szkolnym zakupić zeszyty, ołówki i podręczniki, aby uczniowie mogli zapoznać się przyborami szkolnymi, z których dotąd wcześniej nie korzystali.

Misjonarz o. Mariusz Pacuła SVD dokonał zakupu podręczników na początku kwietnia i przekazał je na ręce Johna Mbiyieba - wolontariusza fundacji w Ghanie. Ten z kolei udał się do Bundoli, aby w obecności szefa wioski przekazać dar dla uczniów. Natomiast budowa szkoły rozpocznie się już w czerwcu.

Oto treść listu od nauczyciela szkoły:

PODZIĘKOWANIA

Szanowny Panie,

jesteśmy bardzo wdzięczni za książki, które przekazał Pan szkole. Mamy nadzieję, że książki pomogą dzieciom w nauce, tak by mogły w przyszłości zostać „kimś”. Książki zostały przekazane przez Johna dyrektorowi szkoły w obecności przewodniczącego oraz grupy rodziców uczniów. [Bardzo trudno jest domyślić się sensu tego zdania w oryginalnej wersji, ale zdaje się, że o to chodziło – przypis tłumacza]. Bardzo dziękujemy za ten dar. Niech Bóg błogosławi Pana i Pana współpracowników. Mamy nadzieję, że będzie Pan nadal wspierał naszą szkołę. My mamy się dobrze i mamy nadzieję na wieści od Pana niedługo.

Dziękujemy
z wyrazami szacunku
Kunaguri Yajah Gregory