Po upragniony zeszyt z sianem na głowę

Na początku października do biura fundacji dotarł list z dalekiego, zapomnianego przez świat, kraju. Polska misjonarka s. Natanaela Worzała ze Zgromadzenia Sióstr Kanoniczek Ducha Świętego de Saxia dziękuje za przekazane środki (7.311 PLN) na zakup m.in. przyborów szkolnych dla najbardziej potrzebujących pomocy. 


Drodzy Przyjaciele „Dzieci Afryki”!

Serdecznie pozdrawiamy i bardzo, bardzo dziękujemy za pomoc przekazaną dla sierot i najbiedniejsze dzieci z Gatara. Z wdzięcznością przekazuję zdjęcia, które obrazują akcję „obornik” i potem rozdanie  zeszytów ubogim uczniom. Z pomocy skorzystało łącznie 786 dzieci. Wszystkie otrzymały zeszyty, długopisy i lizaczki a część z nich także piórniki.

Ponad pół tysiąca dzieci przez trzy dni przychodziło do naszej misji z obornikiem tj. z sianem i zieloną trawą do karmienia zwierząt hodowanych na terenie misji, aby potem otrzymać zeszyty do szkoły. Niektóre z nich przychodziły już przed 5.00, kiedy jeszcze było ciemno, żeby być pierwszymi.

W imieniu własnym i dzieci, dziękuję i pozdrawiam wszystkich Darczyńców „Dzieci Afryki”, niech Dobry Bóg błogosławi Was i umacnia!

z modlitwą s. Natanaela