Podaruj serce, podaruj przyszłość

dz.ad.350Już po raz czwarty, 5 września, w polskim Kościele katolickim, jak również w niektórych krajach świata, obchodzony jest niezwykły dzień… Dzień Adopcji Serca.
„Adopcja Serca”, nazywana też „Adopcją Miłości” lub „Adopcją na odległość” polega na regularnym, zazwyczaj finansowym wsparciu konkretnego „dziecka adopcyjnego” przez jego „rodzica adopcyjnego”. Rodzice, pochodzący przeważnie z krajów rozwiniętych zobowiązują się do stałych (comiesięcznych, cokwartalnych lub corocznych) wpłat na rzecz swoich podopiecznych z krajów uboższych. Z perspektywy osób żyjących w krajach rozwiniętych wpłaty te są bardzo niewielkie (średnio około 50 zł miesięcznie), jednak w przeliczeniu na walutę krajów misyjnych taka kwota jest niebagatelna i pozwala zaspokoić ważne potrzeby podopiecznego.
 …
„Adopcja Serca” jest prowadzona przez wiele organizacji pomocowych w Polsce i na całym świecie. Adopcji podlegają przede wszystkim dzieci i młodzież, dlatego też wsparcie rodziców adopcyjnych jest bardzo często przeznaczane na naukę szkolną podopiecznych. Pozwala im ono na ukończenie edukacji na wybranym poziomie, niekiedy włącznie ze studiami w szkołach wyższych. Istnieją również adopcje pozwalające zaspokoić zupełnie podstawowe potrzeby, takie jak wyżywienie, opieka lekarska. dz.ad.2W większości programów „Adopcji na odległość” rodzic adopcyjny zna imię i nazwisko podopiecznego, od organizacji pośredniczącej otrzymuje też informacje o jego/jej postępach i zdjęcie. Bardzo podstawowe informacje o „rodzicu” dostaje też podopieczny. Niekiedy rodzic i podopieczny korespondują ze sobą, jednak, co ważne, chęć podopiecznego do nawiązania bliższej relacji z rodzicem powinna być autentyczna, nie zaś wymuszona przez organizację pośredniczącą lub opiekunów podopiecznego na miejscu. Niektóre organizacje proponują spotkania zapoznawcze rodziców z ich podopiecznymi. Czytając relacje rodziców widzimy, że takie spotkania często wywołują w nich głębokie i pozytywne przeżycia.
 …
Obchody Dnia Adopcji Serca dnia zostały zainicjowane przez Ruch Solidarności z Ubogimi Trzeciego Świata MAITRI. Sama „Adopcja Serca” została stworzona w 1996 roku przez tenże ruch jako odpowiedź na skutki wojny domowej w Rwandzie, w wyniku której ogromna liczba dzieci stanęła w obliczu głodu i braku dostępu do edukacji. To dzięki temu programowi udało się wyżywić i posłać do szkoły wiele potrzebujących dzieci. Obchody Dnia skupiają się przede wszystkim na wspólnej modlitwie, odbywają się msze święte w intencji programu „Adopcji Serca”, a oprócz tego zachęca się rodziców adopcyjnych do publikowania własnych doświadczeń i przeżyć związanych z programem w Internecie i innych mediach. dz.ad.1Dlaczego programy Adopcji Serca mają sens? Ponieważ nadrzędnym celem większości jej programów jest wspieranie podopiecznych „na starcie” życiowej drogi, aby mieli oni możliwość coraz bardziej samodzielnego rozwoju. Dzięki opłaceniu edukacji, młodzi ludzie z ubogich regionów są w stanie zdobyć lepszą, a niekiedy jedyną pracę. Adopcja podopiecznego z założenia kończy się wraz ze zdobyciem przez niego konkretnego poziomu wykształcenia, dzięki czemu zapobiega się wytworzenia relacji dalszej zależności finansowej od „rodzica”. Zachodzi tu relacja zgodnie z sentencją: „Daj człowiekowi rybę, a będzie najedzony przez jeden dzień. Daj człowiekowi wędkę, a będzie najedzony przez całe życie”.
 
Również Fundacja Dzieci Afryki stale organizuje pomoc w ramach „Adopcji Serca”. Dostępnych jest zawsze kilka różnych programów adopcyjnych, zaadoptować można dziecko uczęszczające do szkoły podstawowej lub ponadpodstawowej. Aktualne programy docierają z pomocą do bardzo niezamożnych krajów: Republiki Środkowoafrykańskiej, Ghany, Ugandy, Czadu i Malawi.
Zofia Zaremba
dz.ad3

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.