Podaruj serce…

…PODARUJ PRZYSZŁOŚĆ

podaruj-serce1Dołącz do Ludzi Pięknych Serc, wspierających sieroty, dzieci z najbiedniejszych rodzin oraz młodych, zdolnych, ubogich uczniów lub studentów. Dzięki edukacji  najmłodsze, afrykańskie pokolenie zmienia sposób myślenia, poszerza horyzonty, widzi i rozumie więcej.

Tego typu pomoc, prowadzona nie tylko przez naszą fundację, ale i przez wiele innych organizacji na całym świecie, musi przełożyć się na sytuację w Afryce. Już teraz zaczynają zachodzić pozytywne zmiany, na które tak długo wszyscy czekają.

Dzisiaj masz szansę dołączyć do grona osób, które te zmiany pośrednio wprowadzają. Możesz zaopiekować się konkretnym dzieckiem lub młodą, dorastającą osobą na kontynencie afrykańskim!

mapa_adopcja18Przez wiele lat beneficjentami naszej pomocy były ubogie dzieci oraz młodzież z misji w Nguelemendouka i Kikaikelaki (Kamerun). Obecnie wspieramy dzieci w Mbaikoro (Czad), Nkhata Bay (Malawi), Kiruddu (Uganda), Mungu (Zambia), dzieci i młodych z misji w Bouar i Ngaoundaye (Rep. Środkowoafrykańska) oraz z misji Gushiegu (Ghana).

Do programów pomocowych dzieci i młodzież weryfikowani są przez współpracujących z fundacją misjonarzy oraz partnerów. W w/w krajach programy realizowane są we współpracy z Siostrami Franciszkankami od Cierpiących, Siostrami Pasterzankami, Księżmi Werbistami, Księżmi Serwitami oraz misjonarką świecką i wolontariuszką lokalnej organizacji charytatywnej.

Wypełniając deklarację pomocy oraz dokonując stałych wpłat poznasz imię i nazwisko swojego podopiecznego, nazwę plemienia, historię, zainteresowania, otrzymasz zdjęcie, a raz w roku wyniki jego nauczania (ocenę końcową).


sercePrzystępując do programu ADOPCJA SERCA wspierasz dziecko, często sierotę, w wieku przedszkolnym lub szkoły podstawowej.
Twoja pomoc przeznaczona jest głównie na jego dożywianie, leczenie i pomoc w nauce. W przypadku adopcji szkolnej na opłacenie edukacji. Wpłacane środki zasilają budżet placówki (partnera fundacji w Afryce), który zaspakaja podstawowe potrzeby Twojego podopiecznego.

Bouar – Rep. Środkowoafrykańska (SA2) – aktywny

Bundoli – Ghana (G2) – aktywny 

Kiruddu – Uganda (U2) – aktywny 

Mbaikoro – Czad (CH2) – aktywny 

Nkhata Bay – Malawi – (MA2) – aktywny

Ngaoundaye – Rep. Środkowoafrykańska (SA2N) - brak nowych dzieci

Mungu – Zambia – (Z2) – brak nowych dzieci

Osoby zainteresowane tą formą pomocy mogą zgłaszać chęć uczestnictwa w programie, kontaktując się z biurem fundacji. Jak tylko otrzymany nowe karty adopcyjne dzieci skontaktujemy się z osobami oczekującymi (początek roku 2021).


gradaution capPrzystępując do programu BILET DO ŚWIATA wspierasz ubogiego młodego człowieka, kształcącego się w szkole ponadpodstawowej lub na studiach.
Twoja pomoc przeznaczona jest przede wszystkim na dofinansowanie jego edukacji.
Środki przekazywane są Twojemu podopiecznemu bezpośrednio przez partnera fundacji w Afryce, który kontroluje sposób ich wydatkowania lub odkładane są na tzw. „wyprawkę w samodzielność”.

Bilet do Świata – różne kraje (M14) - brak nowych podopiecznych

Dziewczęta z  Bouar – Rep. Środkowoafrykańska (SA3) – aktywny


deklaracja pomocy online


Fundacja DZIECI AFRYKI, z każdej wpłaconej kwoty na programy opieki, pobiera 15% na pokrycie kosztów własnych.

kontakt: biuro@dzieciafryki.com