Podaruj serce…

…PODARUJ PRZYSZŁOŚĆ

podaruj-serce1W roku 2017 powiększamy zasięg fundacyjnej pomocy w ramach opieki indywidualnej.  Dzięki edukacji  najmłodsze, afrykańskie pokolenie zmienia sposób myślenia, poszerza horyzonty, widzi i rozumie więcej.

Tego typu pomoc, prowadzona nie tylko przez naszą fundację, ale i przez wiele innych organizacji na całym świecie, musi przełożyć się na sytuację w Afryce. Już teraz zaczynają zachodzić pozytywne zmiany, na które tak długo wszyscy czekają.

Dzisiaj masz szansę dołączyć do grona osób, które te zmiany pośrednio wprowadzają. Możesz zaopiekować się konkretnym dzieckiem lub młodą, dorastającą osobą na kontynencie afrykańskim!

mapa_opieka2017Beneficjentami pomocy są ubogie dzieci oraz młodzież z misji w Nguelemendouka i Kikaikelaki (Kamerun), z misji w Bouar i Ngaoundaye (Rep. Środkowoafrykańska) oraz z misji Gushiegu (Ghana). Do programów pomocowych weryfikowani są przez współpracujących z fundacją misjonarzy. W w/w krajach programy realizowane są we współpracy z Siostrami Michalitkami, Pasterzankami oraz Księżmi Werbistami. Ponadto w Burundi i Rwandzie wspieramy dwóch studentów medycyny oraz prawa we współpracy z Siostrami Kanoniczkami i Karmelitankami.

Wypełniając deklarację pomocy oraz dokonując stałych wpłat poznasz imię i nazwisko swojego podopiecznego, nazwę plemienia, historię, zainteresowania, otrzymasz zdjęcie, a raz w roku wyniki jego nauczania (ocenę końcową).


sercePrzystępując do programu ADOPCJA SERCA wspierasz dziecko, często sierotę, w wieku przedszkolnym lub szkoły podstawowej.
Twoja pomoc przeznaczona jest głównie na jego dożywianie, leczenie i pomoc w nauce. W przypadku adopcji szkolnej na opłacenie edukacji. Wpłacane środki zasilają budżet placówki (partnera fundacji w Afryce), który zaspakaja podstawowe potrzeby Twojego podopiecznego.

Bouar – Rep. Środkowoafrykańska (SA2)

Mbaikoro – Czad – wkrótce

Ngaoundaye – Rep. Środkowoafrykańska (SA2N)


gradaution capPrzystępując do programu BILET DO ŚWIATA wspierasz ubogiego młodego człowieka, kształcącego się w szkole ponadpodstawowej lub na studiach.
Twoja pomoc przeznaczona jest przede wszystkim na dofinansowanie jego edukacji.
Środki przekazywane są Twojemu podopiecznemu bezpośrednio przez partnera fundacji w Afryce, który kontroluje sposób ich wydatkowania lub odkładane są na tzw. „wyprawkę w samodzielność”.

Dziewczęta z  Bouar – Rep. Środkowoafrykańska (SA3)

Gushiegu – Ghana (G3)

Mabel – Ghana (G3)


deklaracja pomocy online


Fundacja DZIECI AFRYKI, z każdej wpłaconej kwoty na programy opieki, pobiera 15% na pokrycie kosztów własnych.

kontakt: biuro@dzieciafryki.com