Podsumowanie roku 2012

1procent14

Fundacja DZIECI AFRYKI informuje
o uzyskanych środkach pochodzących
z 1 procenta podatku należnego za rok 2012.

Urzędy skarbowe z terenu całego kraju przekazały na konto fundacji kwotę  47.659,49 zł.

Część podatników wskazała przeznaczenie 1 procenta podatku. Jako cel szczegółowy podano:

– „Dla dzieci i ubogich w Kamerunie – MICHAEL” – kwota 2.457,50 zł (56 podatników)
– „Osierocone dzieci Burundi” – kwota 1.276,70 zł (31 podatników)
– „Budujemy szkołę w Ghanie” – kwota 4.850,76 zł (69 podatników)
– „Szkoła dla głuchoniemych w Kamerunie”  – 665,10 zł (15 podatników)
– „Dentysta w Afryce” – kwota 2.508,80 zł (21 podatników)
– „Okuliści dla Afryki” – kwota 1.237,40 zł (16 podatników)

Zarząd Fundacji DZIECI AFRYKI, uwzględniajac wolę Darczyńców oraz współpraacujących z fundacją misjonarzy i lekarzy, środki pochodzące z 1 procenta podatku należnego za rok 2012 rozdysponował w następujący sposób:

- wsparcie oratorium dla sierot w Nguelemendouka (Kamerun) – kwota 8.500 PLN

- wsparcie dzieci ubogich i osieroconych w Bużumbura (Burundi) – zakup insuliny i materaców dla powodzian – kwota 4.840,65 PLN (1.500 USD)

- wsparcie osób chorych i starców w Nguelemendouka (Kamerun) – zakup artykułów spożywczych i higienicznych – kwota 2.110 PLN (500 EUR)

- wsparcie budowy szkoły w Bundoli (Ghana) – sfinansowanie odwiertu studni – kwota 10.600 PLN (2.500 EUR)

- wsparcie działalności szkołu dla głuchoniemych w Bertoua (Kamerun) – sfinansowanie leczenia i operacji dwojga dzieci  – kwota 6.586,65 PLN (1.500 EUR)

- wsparcie działalności domu dla dzieci niepełnosprawnych fizycznie w Katima Mulilo (Namibia) – zakup podnośnika rehabilitacyjnego – kwota 2.799 PLN

Pozostała kowta 8.628,19 PLN wydatkowana zostanie w roku 2013 z przeznaczeniem na:

– wsparcie programu „Dentysta w Afryce” – wolontariacka działalność polskich stomatologów – kwota 2.508,80 PLN (dofinansowanie studiów stomatologicznych ghańskiego studenta)

– wsparcie programu „Okuliści dla Afryki” – wolontariacka działalność polskich okulistów i optometrystów – kwota 6.119,39 PLN (zakup przenośnego sprzętu do badania wzroku)

Koszt kampanii i przekazania 1 procenta (informacja prasowa, znaczki pocztowe, przelewy zagraniczne) – kwota 3.595 zł co stanowi 7,54 % pozyskanych środków.

Rozliczenie faktur 1 procenta podatku przez:

1. misjonarki ze Zgromadzenia Sióstr Św. Michała Archanioła – Kamerun  (część 1 – zobacz)  (część 2 – zobacz)

2. misjonarki ze Zgromadzenia Sióstr Kanoniczek Ducha Świętego de Saxia – Burundi (zobacz)

3. misjonarza ze Zgromadzenia Księży Werbistów – Ghana (zobacz)

4. misjonarkę świecką – Kamerun (zobacz)

5. fundację – Namibia (zobacz)

W imieniu polskich misjonarzy
lekarzy i optometrystów,
dzięki którym docieramy z pomocą
do dzieci i ubogich Afrykanów,
składamy najszczersze słowa wdzięczności
Ludziom Pięknych Serc
za podarowanie WIELKIEGO 1 % podatku!
Dziękujemy!

DZIECI AFRYKI