Podsumowanie roku 2013

1procent3
Fundacja DZIECI AFRYKI informuje o uzyskanych środkach, oraz sposobie ich wydatkowania, pochodzących z 1 procenta podatku należnego za rok 2013, pozyskanych w roku 2014.

Urzędy skarbowe z terenu całego kraju przekazały na konto fundacji kwotę  41.403,45 zł.

Część podatników wskazała przeznaczenie 1 procenta podatku. Jako cel szczegółowy podano:

– „Dla dzieci i ubogich w Kamerunie – MICHAEL”
kwota 2.457,50 zł (56 podatników)mapa_1procent_2013
– „Osierocone dzieci Burundi”
kwota 1.875,40 zł (34 podatników)
– „Szkoła w Ekirudu”
kwota 4.389 zł (20 podatników)
– „Szkoła w Ghanie”
kwota 435,80 zł (13 podatników)
– „Szkoła dla głuchoniemych w Kamerunie”
kwota 517,70 zł (7 podatników)
– „Dentysta w Afryce”
kwota 1.267 zł (13 podatników)
– „Okuliści dla Afryki”
kwota 3.555 zł (21 podatników)
– „Fundacja Dzieci Afryki” i/lub „Dzieci Afryki”
kwota 5.543,60 zł (67 podatników)
– „Pomoc” (lub podobnie)
kwota 202,40 zł (7 podatników)

Zarząd Fundacji DZIECI AFRYKI, uwzględniając wolę Darczyńców środki pochodzące z 1 procenta podatku należnego za rok 2013 rozdysponował w następujący sposób:

- wsparcie dzieci ubogich i osieroconych w Burundi – 1.500 USD
zobacz

- wsparcie osób chorych i starców w Nguelemendouka (Kamerun) – 600 EUR
zobacz

- wsparcie budowy szkoły w Ekirudu (Uganda) – 4.200 EUR
zobacz

- wsparcie szkoły w Bundoli (Ghana) – 1.125 EUR
zobacz

- wsparcie działalności szkoły dla głuchoniemych w Bertoua (Kamerun) – 200 EUR
zobacz

- wsparcie programu „Okuliści dla Afryki” – 3.555 PLN (+ 6.119,39 PLN z poprzedniego roku)
zobacz

- wsparcie programu „Dentysta w Afryce” – 1.533,21 PLN (+ 2.508,80 PLN z poprzedniego roku)
zobacz

Koszt kampanii i przekazania 1 procenta (reklama, znaczki pocztowe, przelewy zagraniczne) – kwota 4.824,38 zł co stanowi 11,65 % pozyskanych środków.

W imieniu polskich misjonarzy,
lekarzy i optometrystów,
dzięki którym docieramy z pomocą
do dzieci i ubogich Afrykanów,
składamy najszczersze słowa wdzięczności
Ludziom Pięknych Serc
za podarowanie WIELKIEGO 1 % podatku!
Dziękujemy!

DZIECI AFRYKI