Podziękowania z Nguelemendouka

Podziękowanie od rodziców i opiekunów dzieci:

Mamy zaszczyt przekazać, Drodzy Darczyńcy, nasze podziękowanie i wdzięczność za Waszą pomoc i przywrócenie naszym dzieciom zdrowia, dzięki działalności Oratorium i jego struktur, którego jesteście Ofiarodawcami. Nasze dzieci pozostają pod troskliwą opieką siostry Immakulaty. Jesteśmy bardzo wdzięczni za to, ponieważ akcja pomocy od Was odniosła duży sukces.

Od utworzenia Oratorium prowadzone są zajęcia dla dzieci, często towarzyszą im posiłki, o zróżnicowanym menu, które są zachętą do przychodzenia do szkoły i dodają energii do dalszej nauki.

Duchowość bardzo wzrosła, ponieważ każde dziecko wie, że przed każdą czynnością trzeba się najpierw pomodlić. Dzieci otrzymują bez trudu sakramenty.

W temacie zdrowia; dzieci skorzystały z odrobaczania robaków jelitowych, ponieważ z powodu złych warunków życia są narażone na choroby skóry – parchy, pchły piaskowe. Są to choroby, które często dotykają nasze kochane dzieci.

Dzięki  działalności Oratorium chore dzieci mogą leczyć się bezpłatnie w Katolickim Centrum Zdrowia. Dlatego my – rodzice i opiekunowie dzieci z Oratorium nie ustajemy w podziękowaniach i pochwałach również dla siostry Gestionnaire, która stworzyła plan działania w sferze duchowej, socjalnej i intelektualnej dla naszych dzieci. Życzymy jej długiego życia i Łaski Pana we wszystkich jej dziełach. Kończąc, będziemy błagać Boga w Trójcy Świętej, aby Wam błogosławił.

Niech będzie pochwalone imię Pana!

Dezire,
przedstawiciel rodziców i opiekunów dzieci


Podziękowanie od nauczycieli:

Drodzy Partnerzy,

w chwili obecnej, czyli w czasie zbliżających się wakacji, siostra odpowiedzialna za oratorium Św. Michała Archanioła, nauczyciele oraz personel pomocniczy bardzo pragną wyrazić swą wdzięczność za uwagę jaką poświęcacie biednym dzieciom w Afryce. W szczególności specjalne podziękowania za opiekę nad dziećmi z Nguelemendoulouka.

Z całą pewnością, sieroty i dzieci opuszczone korzystają tu ze wsparcia bardzo szczególnego dla ich przyszłości. Struktura powstała z Waszej pomocy, daje schronienie ponad 300 dzieciom, żywi je i kształci na bardzo dobrym poziomie przez nauczycieli, a znaczna liczba osób regularnie płaci za utrzymanie tych dzieci, które noszą Was w swoich sercach i codziennie modlą się za Was.

Tylko Bóg zrekompensuje Wam Wasze wysiłki.

/podpisy/

Podziękowanie od dzieci kończących pobyt w Oratorium (Adopcja Serca) a rozpoczynających po wakacjach naukę w szkołach ponadpodstawowych (Bilet do Świata):

Drodzy Dobroczyńcy,

nasi rodzice, nauczyciele i dzieci z oratorium Św. Michała Archanioła, wyrażają olbrzymią wdzięczność za wszystkie wyrazy hojności, z których mogliśmy korzystać od początków oratorium, a szczególnie w tym roku szkolnym.

Dla naszych rodziców i opiekunów wsparcie od Was na naszą rzecz jest ogromną pomocą, prosimy Boga by zwrócił Wam po stokroć Waszą dobroć, byście kontynuowali wspomaganie nas w trudnościach.

Dla naszych nauczycieli Wasze wsparcie, w naszej działalności edukacyjnej, zachęca do lepszego dawania siebie samych w pomocy dzieciom w ich rozwoju i działaniach.

Dla nas dzieci, korzystających ze struktur Oratorium i tego, co oferuje przez swą działalność, brakuje słów by wyrazić naszą olbrzymią satysfakcję, że w nim jesteśmy. Dziękujemy, że jesteście naszym wsparciem, bez Was bylibyśmy kompletnie opuszczeni. My uczniowie opuszczający oratorium, by kontynuować naukę, zostaliśmy naznaczeni Waszą wielką dobrocią, której będzie nam bardzo brakowało. Dlatego prosimy Was o przyjście nam jeszcze raz z pomocą w edukacji drugiego stopnia.

Oby Bóg wszechmogący wypełnił Was swym błogosławieństwem  powodzenia, zdrowia, siły i długiego życia.

/podpisy/