Podziękowanie z Balengou

balengou1

Personel Katolickiego Ośrodka Zdrowia w Balengou przesyła głębokie wyrazy wdzięczności za pomoc i wsparcie materialne w postaci lekarstw i mikroskopu otrzymanych od FUNDACJI DZIECI AFRYKI – pisze do fundacji s. Maksymilla Igras CSSMA, misjonarka w Kamerunie.

Dziękujemy serdecznie za pierwszą przesyłkę syropu Hydroxyzinum VP, który dotarł do nas jeszcze przed oficjalnym otwarciem tej placówki sanitarnej. Następnie za wielki dar jakim był Mikroskop NIKON Eclipse E 200.

CCI20170616aNasze wyrazy wdzięczności przekazujemy panu Michałowi Wierzbickiemu (Leki dla afrykańskiej apteki) za zorganizowanie zbiórki pieniężnej na ten cel i pilotowanie całej sprawy, aż do zakupu aparatu. Mikroskop jest radością dla wszystkich zwłaszcza używających go, którzy doceniają jego super funkcjonalność oraz dla pacjentów, którzy cieszą się, że dzięki niemu mogą zrobić wiele badań na miejscu bez konieczności wyjazdu do szpitali w odległych miastach. Dziękujemy za ostatnio przesłaną paczkę z lekarstwami, która dotarła do nas w maju i zasiliła aptekę ośrodka. Te dary serca umożliwiają nam udzielanie pomocy gratisowej osobom, które z powodu trudnej sytuacji materialnej nie są w stanie zakupić lekarstw.

balengou2Od czterech lat sprawujemy też opiekę medyczną nad katolickim przedszkolem i szkołą podstawową w Balengou, w których znajduje się łącznie 325 dzieci. Uczniowie otrzymują leczenie w nagłych zachorowaniach zaistniałych w szkole, czy zranieniach. Prowadzimy dla dzieci oświatę zdrowotną i profilaktykę przez pogadanki i demonstracje, zwłaszcza z zakresu higieny.

Dziękujemy i pamiętamy o Was w modlitwie życząc wielu sił, zdrowia i błogosławieństw w pracy na rzecz Afryki.

D3

CCI20170616

poczekalnia zawsze pełna pacjentów