„Pokój światowy zaczyna się od pokoju naszego serca”

Child soldiers holding machines guns look out from a window in an ethnic Hema militia camp near Buni..Tytułowe słowa kardynała Stefana Wyszyńskiego niech towarzyszą nam w Międzynarodowym Dniu Pokoju obchodzonym 21 września z inicjatywy ONZ. Dzień ma na celu promowanie pokoju na świecie oraz współpracę w tej kwestii. Skoro cały świat jest globalną wioską to jakże konflikt zbrojny, w którejś części, nie infekuje całego globu.

Chociaż głównym zamysłem utworzenia Organizacji Narodów Zjednoczonych była pomoc w podźwignięciu się ze zniszczeń spowodowanych II wojną światową to tematyka jest cały czas aktualna i niepokojąca, gdyż na całym świecie ma miejsce 37 konfliktów zbrojnych, w tym aż 14 w Afryce (w Maroku, Libii, Mali, Nigerii, Republice Środkowoafrykańskiej, Demokratycznej Republice Konga, Ugandzie, Sudanie, Sudanie Południowym, Somalii). Najbardziej krwawym trwającym konfliktem jest wojna domowa w Somalii, w której od 1988 r. zginęło ponad 550 tysięcy osób (stan na 2019 r.).

Czego dotyczą obecnie prowadzone działania ONZ na afrykańskim kontynencie? Przyjrzyjmy się im pokrótce:

  • pokoj1Sahara Zachodnia (plan osiedlenia, zatwierdzony przez Radę Bezpieczeństwa, przewidywał okres przejściowy na przygotowanie referendum, w którym ludność Sahary Zachodniej wybierze między niepodległością a integracją z Marokiem; misja pokojowa ustanowiona od 1991 r.)
  • Mali (misja została ustanowiona rezolucją Rady Bezpieczeństwa w 2013 r. w celu wspierania tymczasowych władz Mali w stabilizacji kraju i wdrożeniu przejściowego planu działania; Rada postanowiła ponadto, że misja powinna skupić się na takich zadaniach jak zapewnienie bezpieczeństwa, stabilizacji i ochrony ludności cywilnej, wspieranie krajowego dialogu politycznego i pojednania, pomoc w odbudowie władzy państwowej, odbudowie sektora bezpieczeństwa oraz promocji i ochronie praw człowieka w tym kraju)
  • Republika Środkowoafrykańska (w związku z kryzysem bezpieczeństwa, humanitarnym, praw człowieka i kryzysem politycznym w Republice Środkowoafrykańskiej, w 2014 r. rozmieszczono operację pokojową ONZ, której priorytetem jest ochrona ludności cywilnej, wsparcie procesu transformacji, ułatwianie pomocy humanitarnej, promocja i ochrona praw człowieka, wsparcie dla sprawiedliwości i praworządności oraz procesy rozbrojenia, demobilizacji, reintegracji i repatriacji)
  • pokoj3Demokratyczna Republika Konga (misja ONZ ustanowiona w 2010 r. związana jest między innymi z ochroną ludności cywilnej, personelu humanitarnego i obrońców praw człowieka znajdujących się w bezpośrednim zagrożeniu przemocą fizyczną oraz do wspierania rządu DRK w jego wysiłki na rzecz stabilizacji i konsolidacji pokoju)
  • Darfur – region w Sudanie (operacja została ustanowiona 2007 r. i jej głównym zadaniem jest ochrona ludności cywilnej, ułatwianie pomocy humanitarnej i pomoc w procesach politycznych, obejmujących wszystkie strony; inne zadania to również przyczynianie się do propagowania praw człowieka i praworządności oraz monitorowanie o sytuacji wzdłuż granic z Czadem i Republiką Środkowoafrykańską)
  • Abyei – miasto na granicy Sudanu i Sudanu Południowego (Rada Bezpieczeństwa rezolucją w 2011 r. zareagowała na pilną sytuację w regionie Abyei – przemoc, eskalację napięć i przesiedlenia ludności; zadaniem operacji jest monitorowanie granicy punktu zapalnego między północą a południem oraz ułatwianie dostarczania pomocy humanitarnej; rząd Sudanu i Ludowy Ruch Wyzwolenia Sudanu osiągnęły porozumienie w Addis Abebie w Etiopii i umożliwiły wojskom etiopskim monitorowanie tego obszaru)
  • pokoj4Sudan Południowy (narodziny tego najmłodszego kraju są kulminacją 6-letniego procesu pokojowego; Rada Bezpieczeństwa stwierdziła, że sytuacja nadal stanowi zagrożenie dla międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa w regionie i ustanowiła w 2011 r. misję dla umacniania pokoju i bezpieczeństwa oraz pomoc w tworzeniu warunków rozwoju; z czasem Rada Bezpieczeństwa ustanowiła priorytetem  ochronę ludności cywilnej, prawa człowieka, wsparcie pomocy humanitarnej i zaprzestanie działań zbrojnych)
  • Somalia (Rada Bezpieczeństwa ONZ ustanowiła Biuro Wsparcia ONZ w 2015 r.; najważniejszym zadaniem jest zapewnienie racji żywnościowych, paliwa, wody, zakwaterowania i infrastruktury, wsparcie medyczne, lotnictwo oraz strategiczne przemieszczanie personelu i sprzętu; dodatkowo wspieranie sił bezpieczeństwa i policji Somalii; na celu jest uskutecznienie tych sił w pokonywaniu wrogów pokoju i tworzenie przestrzeni dla pojednania politycznego, tworzenia państwa i rozszerzenia władzy rządowej)

W niektórych z tych krajów, pomimo toczących się konfliktów zbrojnych, Fundacja Dzieci Afryki zdąża z pomocą poszkodowanym. Stan, jaki wywołuje wojna najbardziej wpływa na bezbronnych i ubogich, cierpią na tym najmłodsi.

W Republice Środkowoafrykańskiej objętej wojną domową prowadzona jest przez fundację pokoj2Adopcja Serca” w Bouar oraz „Bilet do Światadla dziewcząt w Bouar. Można również wesprzeć Szkołę Muzyczną w Republice ŚrodkowoafrykańskiejAfrican Music School poprzez zakup płyty CDZamiast broni„.

African Music School to szkoła założona w 2017 r. przez misjonarza kapucyna, brata Benedykta Pączkę. AMS to miejsce, w którym dzieci zdobywają wykształcenie muzyczne i zapominają o traumach wojennych. Dzieciaki są wciągane do walki w szeregi rebelianckie. Chociaż większość „dzieci-żołnierzy” zostało zdemobilizowanych w wyniku procesu pokojowego, wielu pozostaje związanych z grupami zbrojnymi. Słaby dostęp do edukacji i zatrudnienia nie daje dzieciom innej alternatywy jak zostać żołnierzami.

Kwestia „dzieci-żołnierzy” w Republice nie jest odosobniona. W 2008 r. oszacowano, że 40 % dzieci-żołnierzy na całym świecie znajdowało się właśnie w Afryce, i że liczba wykorzystywanych dzieci-żołnierzy w konfliktach zbrojnych rosła najszybciej niż na jakikolwiek innym kontynencie. Ponadto, średni wiek dzieci rekrutowanych jako żołnierze stosunkowo maleje. Dzieci, które przetrwały walkę stawiają kolejno czoła innym przeszkodom – podczas próby ponownego wprowadzenia do normalnego życia cywilnego. Choć byli żołnierze otrzymują schronienie, bezpieczeństwo i włączani są do rodzin to nadal potrzebują pomocy w przejściu przez ich doświadczenia. „Dzieci-żołnierze” potrzebują oprócz pomocy fizycznej również pomoc psychiczną. Uzdrowienie z traumatycznych przeżyć, przemocy emocjonalnej, ochrona przed ponowną rekrutacją, edukacja i stopniowa socjalizacja odgrywają kluczową rolę w skutecznej rehabilitacji „dzieci-żołnierzy”.

Aleksandra Wojtkowska

Źródła:
https://www.un.org/en/sections/where-we-work/africa/index.html

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.