Obszary pomocy

Fundusz misyjny

www_fundusz_misyjny

Opieka na odległość
www_opieka na odleglosc

Edukacja
www_edukacja
Zdrowie i profilaktyka
www_zdrowie
Opieka i dożywianie
www_opieka
Niepełnosprawni
nepelnosprawni
Produkty dla dzieci w Afryce
www_sklepik