Przywilej, czy podstawowe prawo człowieka?

przywilej350Z umiejętności czytania i pisania płyną same korzyści. Procesy te, absorbując wiele obszarów mózgu stymulują umysł, rozwijają koncentracją i wyobraźnię, pogłębiają wiedzę, rozwijają słownictwo.

Wydaje Ci się to oczywiste? Czy równie oczywistym jest fakt, że do dziś w wielu miejscach na świecie zdobycie umiejętności czytania, pisania i wykonywania podstawowych obliczeń matematycznych jest przywilejem, dostępnym tylko wybranym?

8 września obchodzimy Międzynarodowy Dzień Alfabetyzacji, ustanowiony przez Unesco w  1965 roku w ramach programu walki z analfabetyzmem. Analfabetyzm definiowany jest jako brak umiejętności pisania, czytania i obliczania podstawowych działań matematycznych, występujący u osób już dorosłych (powyżej 15. roku życia)[i], choć w różnych krajach kryteria określające analfabetyzm, mogą się nieco różnić.

Poziom analfabetyzmu na kontynentach świata (2011-15)[ii]:

  • Afryka Subsaharyjska – 41%
  • południowa i zachodnia Azja – 37%
  • Arabia – 23%
  • Ameryka Łacińska – 8%
  • wschodnia Azja – 5%
  • Europa i centralna Azja – 0-1%

przywilej2Wprawdzie w ciągu wieków sytuacja wciąż się poprawia, odnotowuje się stały spadek liczby osób niepiśmiennych w społeczeństwach, jednak statystyki nie pozostawiają złudzeń, wciąż najbardziej dotknięte analfabetyzmem są państwa afrykańskie (73% Niger, 64% Republika Środkowej Afryki, 56% Sudan Południowy, 55% Gwinea, 51% Mali, 50% Wybrzeże Kości Słoniowej, 47% Benin, 47% Burkina Faso, 47% Czad, 46% Liberia), w nich wciąż największy procent osób niepiśmiennych stanowią  kobiety (ok. 60-65%)[iii].

Równie złożone mogą być przyczyny analfabetyzmu. W Krajach Trzeciego Świata najczęściej tłumaczy się je biedą – dzieci pracują zamiast się uczyć, brakiem dostępu do edukacji – zbyt mała liczba szkół, niską jakością nauczania, ograniczeniami dostępu do edukacji (szczególnie dziewcząt) z przyczyn kulturowych lub religijnych.

Przedstawiając Menedorę, Fikiri z Burundi mówi: „Menedora jest jedną z tysięcy dziewcząt, które każdego roku porzucają szkołę z powodu wczesnego zajścia w ciążę i małżeństwa. Pochodzi z bardzo biednej rodziny. Była zaledwie trzynastolatką, uczącą się szósty rok w szkole podstawowej, kiedy w 2012 roku zaszła w ciążę. Teraz ma 16 lat i jest matką dwójki małych chłopców, których nie ma czym wykarmić. Nie posiada żadnych umiejętności, więc zawsze będzie żyć w krańcowym ubóstwie” [iv]

Brak umiejętności  czytania, pisania i liczenia jest ważkim problemem, wszak poziom analfabetyzmu jest uznawany jako jeden z wyznaczników dobrobytu w państwie. Każdy z nas może podjąć działania, by pomóc w rozwiązaniu tego problemu lub choćby złagodzeniu jego skutków.

Fundacja DZIECI AFRYKI od 2009 roku prowadzi działalność na rzecz ubogich mieszkańców Afryki i innych krajów rozwijających się, realizując cele statutowe, które obejmują, m.in.: kształtowanie świadomości społecznej o potrzebie niwelowania przyczyn i skutków głodu, nędzy, chorób i analfabetyzmu oraz konieczności niesienia pomocy jej potrzebującym, również poprzez zapewnienie powszechnego nauczania na poziomie podstawowym i eliminowanie skrajnego ubóstwa i głodu. Cele te realizujemy prowadząc konkretne programy pomocy, również dzięki Twojemu wsparciu.

Pomagaj z nami! Razem możemy zmienić świat!

Elżbieta Wolska

przywilej3

[i] https://eszkola.pl/wos/analfabetyzm-6484.html

[ii] https://geographicforall.pl/analfabetyzm-na-swiecie/

[iii] tamże

[iv] https://www.ekokalendarz.pl/miedzynarodowy-dzien-alfabetyzacji/