Rachunki bankowe

prowadzone w Alior Bank:

20 2490 0005 0000 4520 3487 0480
rachunek główny w PLN
(programy pomocy: Adopcja Serca, Bilet do Świata oraz e-sklepik, wsparcie fundacji)

78 2490 0005 0000 4600 9165 1606
– rachunek pomocniczy w PLN
(wsparcie poszczególnych programów pomocy)

08 2490 0005 0000 4600 6959 6230
- rachunek pomocniczy w PLN
(wsparcie budowy szkół w Bundoli – Ghana, Kiruddu – Uganda
oraz Boodo&Amara, Etiopia)

40 2490 0005 0000 4600 6080 2410
– rachunek pomocniczy w PLN
34 2490 0005 0000 4600 1271 7096
- rachunek pomocniczy w USD
18 2490 0005 0000 4600 7757 3039
- rachunek pomocniczy w EUR
(szkoła muzyczna w Rep. Środkowoafrykańskiej)

12 2490 1057 0000 9901 7172 6373
– rachunek techniczny w USD
(wsparcie budowy Szkoły Dorze, Etiopia)

56 2490 1057 0000 9902 7172 6373
– rachunek techniczny w EUR

(BIC Alior Banku dla wpłat z zagranicy: ALBPPLPW)

 

RACHUNKI ZAMKNIĘTE:

1. rachunek w ING Banku Śląskim
34 1050 1025 1000 0090 6860 7853
został zamknięty 30 sierpnia 2011 r.

2.rachunek pomocniczy w EURO
49 2490 0005 0000 4600 6016 3891
został zamknięty w lipcu 2013 r.


Uprzejmie informujemy, że od 1 stycznia 2020 r. fundacja ze wszystkich darowizn pobiera 10% prowizji na pokrycie kosztów działalności, poza programami opieki, która wynosi 15%.