Rasizm to ideologia kłamstwa

rasizm350Doszło do masakry! W czasie pokojowej demonstracji przeciwko polityce apartheidu policja użyła broni palnej wobec demonstrujących, w skutek czego zginęło 69 uczestników, w tym dziesięcioro dzieci, a co najmniej 180 osób zostało rannych[1].

Aby zachować w pamięci te niechlubne wydarzenia z 21 marca w 1960 roku, w Sharpeville w Republice Południowej Afryki, ONZ w roku 1979 ustanowiła dzień 21 marca jako Międzynarodowy Dzień Walki z Dyskryminacją Rasową[2]. 

Zgodnie z definicją rasizm to zespół poglądów, według których istnieją naturalne i wrodzone różnice między rasami ludzkimi, co musi prowadzić do dominacji jednej nad pozostałymi[3]. Takie stwierdzenie, iż jakiekolwiek różnice pomiędzy ludźmi muszą prowadzić do dominacji jednych nad drugimi jest bardzo subiektywne. Nasz punkt widzenia zależy tak na prawdę od tego, w której grupie się znajdujemy. W rzeczywistości jednym z podstawowych praw każdego człowieka jest prawo do własnej godności, prawo do tego by czuć się wartościową osobą. Żadna różnica nie upoważnia nas do tego, aby odbierać to prawo innym. Największe tragedie w dziejach ludzkości wynikały właśnie z przekonania o własnej wyższości. Wystarczy prześledzić ostatnie stulecie. Holocaust – zamordowano sześć milionów Żydów z całej Europy. Około trzech milionów wśród nich to polscy obywatele. Dwa miliony to dzieci[4]. Rzeź wołyńska – ukraińscy nacjonaliści zamordowali, według szacunków polskich historyków, od 50 do 60 tys. Polaków[5]. Rwanda – ludobójstwo przemilczane przez świat, w wyniku którego, przez sto dni, zginęło ok. miliona ludzi[6]. Należy mieć na względzie, iż we wszystkich przypadkach, ludzie dokonujący te przerażające zbrodnie, byli przekonani o słuszności swoich działań. Taka ocena sytuacji była oparta o rasistowskie spojrzenie na otaczającą rzeczywistość.

Rasizm to ideologia kłamstwa oparta na półprawdach. Ukazuje pewne faktyczne różnice dotyczące wyglądu, kultury czy religii, które są przedstawiane w sposób manipulacyjny, opiniotwórczy. Jest kłamstwem, ponieważ, żaden z tych czynników nie może być miarodajny w ocenie wartości innego człowieka. Nikogo nie można oceniać przez pryzmat jego pochodzenia, koloru skóry czy wyznania. Każdy człowiek buduje w życiu swoją tożsamość, która zwykle opiera się na jego genealogii. Jest to związane z przynależnością etniczną, kulturową czy religijną. Każdy ma również prawo do poczucia płynącej z tego dumy, jednocześnie nie odbierając jej nikomu innemu. Warto o tym pamiętać zanim swoją oceną skrzywdzimy drugiego człowieka. Cóż bowiem może czuć osoba której, jako zarzut stawia się jej korzenie, pochodzenie, kolor skóry czy religię. Dlaczego mamy się czuć przez to lepsi lub gorsi od kogoś innego? Ważne jest też, aby nie powielać stereotypów. Każdy człowiek w głębi serca pragnie akceptacji i Miłości, a odbieranie jej sobie nawzajem jest zaprzeczeniem człowieczeństwa. W Międzynarodowym Dniu Walki z Dyskryminacją Rasową, pochylmy się nad tym problemem.

Adam Amine

rasizm1


[1] https://www.ekokalendarz.pl/dzien-walki-z-rasizmem/
[2] Ibidem
[3] https://encyklopedia.pwn.pl/haslo/rasizm;3966134.html
[4] https://ipn.gov.pl/pl/mdpooh/87126,Holokaust-Pamiec-to-za-malo.html
[5] https://naszahistoria.pl/rzez-wolynska-zbrodnie-ktore-przerazaly-nawet-niemcow-bestie-z-wolynia/ar/13293161
[6] https://dorzeczy.pl/historia/65561/Milion-zamordowanych-w-100-dni-Najwiekszy-wyrzut-sumienia-ONZ.html

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.