Różnice kulturowe w wychowaniu dziecka

… i co z tego wynika? (część 1)

dziecinstwo1b

Na rozwój dziecka wpływ ma wiele czynników. Dzieli się je na endogenne, czyli genetyczne oraz egzogenne – wszystko to, co zewnętrzne w stosunku do organizmu, czyli czynniki biogeograficzne oraz społeczno-kulturowe.

Czynników genetycznych nie da się przecenić w ocenie ich wpływu na rozwój dziecka, ale niewiele osób wie, jak duże znaczenie mają dwa elementy z całej puli czynników egzogennych – tryb życia oraz wywodzące się z kultury zachowania.

Porównując Polskę z Kamerunem, gdzie prowadzone były badania nad różnicami rozwoju motorycznego dzieci w wieku przedszkolnym, nikogo nie trzeba przekonywać o niższym statusie ekonomicznym rodzin kameruńskich. A czynniki społeczno-ekonomiczne, takie jak stopień urbanizacji, wykształcenie rodziców, czy sytuowanie rodziny silnie wpływają na jakość rozwoju dzieci. Większa świadomość nt. zdrowego trybu życia, lepsze warunki bytowe, większy dostęp do infrastruktury wszelkiego typu – to wszystko sprawia, że dzieci z krajów lepiej rozwiniętych powinny odznaczać się zdecydowanie lepszym rozwojem motorycznym.

A jednak, od lat 80-tych XX wieku każde kolejne badanie odnotowuje spadek sprawności fizycznej dzieci mieszkających w lepiej rozwiniętych miejscach. Siblings using laptopsPrzyczyny są łatwe do odgadnięcia – rozwój technologii, która sprawia, że dzieci więcej czasu spędzają przed telewizorem czy komputerem (co za tym idzie – ograniczony jest kontakt z rówieśnikami, który daje okazje do spontanicznej aktywności), czy gorsza jakość żywności – ogólnodostępne produkty przetworzone i wysokokaloryczne.

W porównaniu z biedniejszym, lecz nieskrępowanym środowiskiem afrykańskim, ubogim materialnie, ale bogatym w bodźce dzięki braku ograniczeń, jakie w krajach wysokorozwiniętych tworzą najpierw wózek, potem ściany mieszkań, ogrodzenia placów zabaw i inne elementy architektury, a także często nadmierna troska rodziców i duszenie dziecięcej ciekawości świata, łatwo pojąć, dlaczego dzieci mające większą swobodę, choć mniej możliwości, odznaczają się lepszym rozwojem motorycznym i wypadają lepiej w badaniach sprawnościowych.

c.d.n.

dziecinstwo3


Źródło:
Osiński W., „Antropomotoryka”,
Malinowski A., Tatarczuk J., Asienkiewicz R., „Antropologia dla pedagogów”,
Nowacka-Dobosz S., „Wpływ zajęć ruchowych na wszechstronny rozwój dziecka w okresie wczesnoszkolnym”      w: Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne, 5/2013,