S - jak starość

S – jak starość

Liczba ludzi mieszkających w Afryce wciąż rośnie. Wraz z nią rośnie liczba osób starszych…

Szacuje się, że w Afryce mieszka ok. 50 milionów ludzi powyżej 60 roku życia…

Kiedyś, ludzie w jesieni swojego życia mogli liczyć na pomoc rodziny. Lata temu, kiedy system plemienny w Afryce był bardziej wyrazisty niż jest teraz, osoby starsze pełniły znaczące role w swojej społeczności. To starszyzna podejmowała ważne dla plemienia decyzje, bazując na swoim życiowym doświadczeniu i mądrości. Byli otaczani czcią, szacunkiem i opieką.

Dziś ten system wartości się załamuje – osoby starsze nie są już tak szanowane jak kiedyś.

Dodatkowo ich sytuację pogarsza fakt, że chyba poza RPA, żaden kraj afrykański nie ma programu emerytalnego dla osób, które przez całe swoje życie zajmowały się rolnictwem. W związku z tym zostali oni bez środków do życia.

Problem ludzi w podeszłym wieku wydaje się być marginalizowany. Nawet pośród Celów Milenijnych ludzie starsi nie są wymienieni jak grupa ryzyka, na którą trzeba zwrócić szczególną uwagę i podjąć kroki prowadzące do polepszenia ich sytuacji.

A przecież Ci ludzie nadal odgrywają w swoich społecznościach ogromną rolę, zwłaszcza w krajach z wysokim wskaźnikiem zachorowań na AIDS – wg WHO 30% starszych kobiet zajmuje się wychowaniem swoich wnuków, których rodzice zmarli, lub są tak chorzy, że ich stan nie pozwala im na zajęcie się własnymi dziećmi. Prawie 50% sierot jest pod opieką swoich dziadków – dzięki nim mogą nadal pozostać z rodziną.

Cheshire Home stworzone zostało dla dzieci, ale wiele z nich jest wychowywanych właśnie przez dziadków. Pomagając dzieciom – pomagamy też starszym pokoleniom.

Pomóż pomagać i dodaj barw do życia nie tylko dzieci, ale i osób starszych.

Zasługują na to!

FUNDACJA DZIECI AFRYKI
al. Zjednoczenia 13, 01-829 Warszawa
78 2490 0005 0000 4600 9165 1606
tytuł: N1 – dzieci z Cheshire Home