Sprawozdawczość 2015

studnia_1

Zarząd fundacji podaje do wiadomości publicznej wynik jej działalności w roku 2015. Fundacja w minionym roku realizowała własne programy pomocowe we współpracy z polskimi misjonarzami oraz partnerami w Afryce.

Najważniejsze zadania jakie udało się zrealizować:

wybudowanie pierwszego z trzech zaplanowanych budynków szkolnych
w Kiruddu (Uganda)
– 37.661,72 PLN

szkola_ekiruddu

wybudowanie studni dla ośrodka zdrowia w Djouth (Kamerun) – 25.605 PLN

studnia

Dokumenty sprawozdawcze:
wprowadzenie_1wprowadzenie_2bilnasrachunek

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE za rok 2015 – czytaj