Stacja dzieci

IV KRAJOWY KONGRES MISYJNY
Warszawa-Torwar (ul. Łazienkowska 6a)

13 czerwca 2015 r.

PROGRAM

9.30       Rejestracja

10.00       Rozpoczęcie.
Słowo kard. Fernando Filoniego, prefekta Kongregacji ds. Ewangelizacji Narodów

10.30     Msza św. pod przewodnictwem ks. bpa Rafała Markowskiego

11.30     Spotkania z misjonarzami, warsztaty i wystawy (w krużgankach) (czytaj więcej)

12.00     Muzyczne podróże misyjne: Joszko Broda i „Dzieci z Brodą”

13.00     Spotkania z misjonarzami, warsztaty i wystawy (w krużgankach) (czytaj więcej)

13.30     Misyjny Różaniec

14.00     Zakończenie