STOP przemocy wobec dzieci

przemoc1

Międzynarodowa Konwencja o Prawach Dziecka została przyjęta przez ONZ w 1989 roku. Ta konwencja, to 54 artykuły, które zapewniają dzieciom m.in. prawo do życia i rozwoju, wolności, nietykalności osobistej, odpowiedniego standardu życia, ochrony zdrowia, nauki bezpłatnej w zakresie szkoły podstawowej czy wolności od przemocy zarówno fizycznej jak i psychicznej. Ponieważ dotyczy ona wielu sfer życia, ciężko prowadzić zbiorcze statystyki, które jasno pokazywałyby czy i jak te prawa są przestrzegane.

A jednak kilka lat temu były sekretarz generalny ONZ Kofi Annan zlecił przeprowadzenie badań na ten temat. Przygotowany raport przeraża i jednocześnie rodzi pytanie – jak to wszystko jest możliwe, skoro konwencja została ratyfikowana przez wszystkie państwa świata (oprócz Stanów Zjednoczonych – trudności natury prawnej)?

Rocznie ponad 50 tysięcy dzieci pada ofiarą morderstw. Ponad milion jest wciąganych w przemysł pornograficzny a 150 mln dziewcząt i 73 mln chłopców doświadcza przemocy na tle seksualnym. Ponad 200 mln dzieci zostaje zmuszonych do podjęcia pracy zarobkowej, z czego ponad połowa z nich pracuje w warunkach zagrażających zdrowiu i życiu. 250 tys. dzieci jest wcielonych do armii i różnych grup zbrojnych. Milion dzieci jest więzionych, 8 mln przebywa w różnego rodzaju placówkach opiekuńczych, a 275 mln jest świadkiem przemocy domowej[1].

Dzisiejszy człowiek, który żyje miłością i pięknem, to dziecko, które wczoraj żyło radością.” (Ronald Russell). Czym więc będą żyć te dzieci?

Liczne organizacje pozarządowe starają się przeciwdziałać zjawisku przemocy stosowanej wobec dzieci oraz zwrócić uwagę na ten powszechny problem.

19 listopada obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Zapobiegania Przemocy Wobec Dzieci. Ponad 700 organizacji pozarządowych z całego świata, tworząc koalicję, organizuje tego dnia liczne akcje edukacyjne, próbując zwrócić uwagę na ten powszechny problem, bo przecież ochrona najmłodszych to odpowiedzialność całych społeczeństw.

My zapraszamy do wsparcia jednego z fundacyjnych programów z zakresu edukacji lub opieki na odległość, którego beneficjentem są dzieci. Zadbajmy razem o zapewnienie im optymalnych warunków do rozwoju, by czerpiąc z doświadczeń dzieciństwa, wyrosły na mądrych obywateli swoich krajów, którzy będą kreować nową rzeczywistość w Afryce.

Gosia Kałun

przemoc2


[1]  „UN report uncovers global child abuse” (http://www.independent.co.uk )