Światowy Dzień Afryki

dzień afryki1

Święto upamiętniające powstanie Organizacji Jedności Afrykańskiej (OJA) powołanej do życia w 1963 roku. Wówczas to od 22 do 25 maja, w Addis Abebie w Etiopii, spotkali się przedstawiciele 30 państw Afryki, aby podpisać kartę Organizacji. Stąd obchody tegoż święta przypadają właśnie na 25 maja[1].

Czym jest Organizacja Jedności Afrykańskiej? Nasuwa się tu raczej pytanie czym była owa organizacja, ponieważ od 2002 roku została zastąpiona przez Unię Afrykańską[2]. Głównym celem powstania OJA było przede wszystkim przyśpieszenie dekolonizacji oraz wzmożenie rozwoju gospodarczego kontynentu[3]. Istotnym było również promowanie jedności i solidarności państw afrykańskich w celu obrony suwerenności kontynentu, ogólna współpraca państw należących do organizacji na rzecz polepszenia standardów i jakości życia ludów Afryki, wszelkie działania mające na celu ochronę praw człowieka i zapewnienie takich aspektów bezpieczeństwa jak: zdrowie, edukacja, ekonomia, kultura i wiele innych[4].

Od 1990 roku zaczęła pojawiać się nowa myśl – stworzenia nowej Unii Afrykańskiej[5]. I tak 8 lipca 2002 roku w Durban nastąpiła inauguracja działalności Unii[6], a wraz z nią powstała nowa wizja zbudowania opartej na wewnętrznej integracji, dostatniej i wolnej od konfliktów Afryki, rzeczywistości kreowanej przez własnych obywateli oraz wzrostu znaczenia kontynentu na globalnej arenie[7].

Światowy Dzień Afryki, to uroczystość mająca na celu uczczenie tychże właśnie idei, uroczystość, która ma obudzić tożsamość, poczucie jedności wśród ludów afrykańskich. Jest to także uroczystość, której misją jest zamanifestowanie światu wielkiego potencjału, wartości, rangi oraz walorów tego tak bardzo fascynującego lądu.

Adam Amine

dzień afryki2


[1] http://kontynent-warszawa.pl/felietony/historia-i-polityka/908-25-maja-swiatowy-dzien-afryki

[2] http://afryka.org/afryka/afryka-ma-dzis-swoje-swieto,news/

[3] http://kontynent-warszawa.pl/felietony/historia-i-polityka/908-25-maja-swiatowy-dzien-afryki

[4] http://www.dfa.gov.za/foreign/Multilateral/africa/oau.htm

[5] http://au.int/en/history/oau-and-au

[6] https://stosunkimiedzynarodowe.wordpress.com/2012/09/19/organizacja-jednosci-afrykanskiejunia-afrykanska-geneza-i-funkcjonowanie/

[7] http://www.au.int/en/about/nutshell