Światowy Dzień Pomocy Humanitarnej

Światowy Dzień Pomocy Humanitarnej

Światowy Dzień Pomocy Humanitarnej, który od roku 2009 obchodzony jest 19 sierpnia, jest czasem szczególnym. W tym dniu zatrzymajmy się na chwilę. Doceńmy posiadany statut społeczny oraz pokój, którym możemy cieszyć się na co dzień.

Dziś, w dobie dobrobytu, który w większym lub mniejszym stopniu doświadcza społeczeństwo Zachodu, miliony ludzi z krajów Trzeciego Świata marzy o bezpiecznym niebie nad głową, o gwarantowanej przez państwo opiece zdrowotnej i społecznej, o pracy za godne pieniądze, o dostępie do edukacji na dobrym poziomie, o kromce chleba czy misce ryżu dla swoich dziatek, o sprawiedliwości społecznej.

Zatrzymajmy się, by dostrzec człowieka uciekającego przed wojną, przemocą i prześladowaniem, by ogarnąć myślą głodujące i cierpiące dziecko, zdane na łaskę wrażliwych i niełaskę obojętnych ludzi. Podzielmy się z drugim człowiekiem tym co posiadamy, podarujmy mu wolny czasu. Niech w XXI wieku zatryumfuje człowieczeństwo!

W tym roku ONZ i organizacje pozarządowe na całym świecie pragną inspirować mieszkańców globu do promowania HUMANITARYZMU na co dzień, by każdy na miarę możliwości stał się jego aktywnym posłańcem.

Wzywamy zatem wszystkich naszych Przyjaciół, Sympatyków oraz Wolontariuszy do promowania idei humanitaryzmu na portalach społecznościowych, w miejscu pracy, wśród znajomych. Apelujemy o podjęcie akcji zbiórki na wybrany cel humanitarny. W bieżącym roku priorytetem Fundacji DZIECI AFRYKI jest budowa studni dla misyjnego ośrodka zdrowia w Djouth (Kamerun), budowa „Domu Nadziei” w Lainya dla południowo sudańskich dzieci oraz zakup mleka w proszku dla niedożywionych dzieci na wschodzie Kamerunu.

Tak więc 19 sierpnia wybierzmy jedną z proponowanych form pomocy:

dph2na przykład
– spożywając posiłek, ufundujmy niedożywionemu dziecku opakowanie mleka w proszku (15 zł/szt.)

Fundacja DZIECI AFRYKI
al. Zjednoczenia 13, 01-829 Warszawa
78 2490 0005 0000 4600 9165 1606
tytuł: K7 – Mleko dla dzieci


dph3

lub
– kupując zgrzewkę wody mineralnej podarujmy drugą ubogim pacjentom ośrodka zdrowia w kameruńskiej dżungli (przekazując jej równowartość na budowę studni)

Fundacja DZIECI AFRYKI
al. Zjednoczenia 13, 01-829 Warszawa
78 2490 0005 0000 4600 9165 1606
tytuł: K12 – Budowa studni w Djouth


dph4

lub
–  szykując wyprawkę szkolną dla swojego dziecka dołóżmy cegiełkę na budowę świetlicy, w której dzieci, z ogarniętego wojną Sudanu Południowego, będą mogły doświadczyć odrobię dzieciństwa.

Fundacja DZIECI AFRYKI
al. Zjednoczenia 13, 01-829 Warszawa
78 2490 0005 0000 4600 9165 1606
tytuł: S1 – Dom Nadziei

Dar serca można przekazać za pośrednictwem systemu płatniczego DOTPAY
dotpay

Zapraszamy także do wolontariatu DZIECI AFRYKI; przy codziennych pracach w biurze fundacji, przy organizacji eventów i animacji misyjnych, do prowadzenia zajęć edukacyjnych w szkołach, do redagowania publikacji o tematyce afrykańskiej i humanitarnej, do przeprowadzania wywiadów z misjonarzami, do samodzielnego lub w zespole koordynowania wybranym projektem pomocowym.

fundacja@dzieciafryki.com


Światowy Dzień Pomocy Humanitarnej – coroczne święto ustanowione przez Zgromadzenie Ogólne ONZ 11 grudnia 2008 roku.

Dzień ten upamiętnia zamach bombowy w 2003 roku na placówkę ONZ w Bagdadzie, podczas której zginął Wysoki Komisarz ONZ ds. Praw Człowieka Sergio Vieira de Mello.