Światowy Dzień Toalet

dz.toalet

Niewystarczający dostęp do toalet w wielu krajach rozwijających się oraz niedostateczne warunki sanitarne stanowią ważny problem współczesnego świata.

Szacuje się, że około 40% ludzi na świecie (2,6 miliarda) nie ma dostępu do podstawowej infrastruktury sanitarnej. Problemem tym zajęła się Światowa Organizacja Toaletowa, którą powołano w 2001 roku w Singapurze. Organizacja podjęła się walki o poprawę higieny i podwyższenie standardów ubikacji na świecie. Jej obecne działania, prowadzone w celu pomocy ludziom ubogim, polegają głównie na instalowaniu maksymalnie efektywnej i w miarę możliwości najmniej kosztownej infrastruktury sanitarnej na obszarze krajów z dysfunkcją sanitarną.

dz.toalet2Z inicjatywy Światowej Organizacji Toaletowej, każdego roku 19 listopada obchodzimy Światowy Dzień Toalet. To międzynarodowe święto jest okazją do przeprowadzania akcji uświadamiających w kwestii niewystarczającego dostępu do toalet w wielu krajach na świecie oraz wspierania projektów sanitarnych.

W związku z obchodami święta pragniemy przypomnieć o zbiórce na budowę toalet przy szkole w Czadzie, którą prowadzimy w ramach projektu „Czadowe WC”. Dotychczas zebraliśmy na ten cel 11.087,50 zł (stan na 17.11.2017 r.). Brakuje nam jeszcze 912,50 zł.

Dziękujemy za wsparcie projektu :-)

Ewelina Wiśniewska

Fundacja DZIECI AFRYKI
Al. Zjednoczenia 13, 01-829 Warszawa
78 2490 0005 0000 4600 9165 1606
tytuł: CH5 – Czadowe WC

 Zobacz całodzienny wysiłek wolontariuszy Dzieci Afryki
podczas Niedzieli Misyjnej (22 października 2017 r.)
na rzecz budowy sanitariatów przy szkole w Mbaikoro w Czadzie:


Źródła:

  1. Kamiński Mariusz, Światowy Dzień Toalet – dlaczego dostęp do WC jest tak ważny? [online], Gadżetomania, [dostęp: 15 listopada 2017], Dostępny w Internecie: <https://gadzetomania.pl/8980,swiatowy-dzien-toalet-dlaczego-dostep-do-wc-jest-tak-wazny-2>.
  2. Światowa Organizacja Toaletowa [online], Wikipedia, Aktualizacja 27.10.2016 [dostęp: 15 listopada 2017], Dostępny w Internecie: <https://pl.wikipedia.org/wiki/Światowa_Organizacja_Toaletowa>.
  3. Światowy Dzień Toalet [online], Wikipedia, Aktualizacja 06.03.2016 [dostęp: 15 listopada 2017], Dostępny w Internecie: <https://pl.wikipedia.org/wiki/Światowy_Dzień_Toalet>.