Święto Afryki – ABC kontynentu

afryka350W Polsce gwara góralska różni się od gwary śląskiej. Wiemy jak bardzo różni się stój łowicki od kujawskiego, nie wspominając o różnicach w temperamencie polskich dużych miast w porównaniu ze spokojnymi podlaskimi wsiami. Skoro więc nasza mała kochana Polska jest tak różnorodna, jak można pozwolić sobie na zaszufladkowanie drugiego co do wielkości kontynentu jedynie jednym słowem „Afryka”?

25 maja Afryka świętuje swój dzień. Oficjalnie święto upamiętnia I Konferencję Niepodległych Krajów Afryki oraz Akt założycielski Unii Afrykańskiej i obchodzone jest od 1968 r. Poświęćmy jednak uwagę samej różnorodności Afryki oraz jej prawie 1,3 bilionowej ludności zamieszkałej w 54 krajach.

afryka1Afryka leży na równiku i obejmuje wiele obszarów klimatycznych. Jest to jedyny kontynent, w którym klimat Afryki waha się od tropikalnych po subarktyczne na najwyższych szczytach. Jego północna połowa to przede wszystkim pustynia lub jałowe obszary, a obszary środkowe i południowe zawierają zarówno równiny sawanny, jak i gęste obszary dżungli (lasy deszczowe). Dlatego bardzo często zaskakuje przybyszów swoją soczystą zielenią buszu lub poranną rześkością, wyprowadzając ze stereotypu widzenia Afryki jedynie jako pustyni i spiekoty. Tym samym nie wolno umniejszać kwestii pojawiających się licznych problemów środowiskowych, w tym m. in. wylesianie, niedobór wody. Obawy związane ze środowiskiem będą się nasilać, ponieważ zmiany klimatu wpływają również na Afrykę. Międzyrządowy Zespół ONZ ds. Zmian Klimatu uznał Afrykę za kontynent najbardziej narażony na zmiany klimatu.

afryka2Różnorodne i wieloaspektowe dziedzictwo kulturowe Afryki powstaje na styku odmiennych społecznych, kulturowych i politycznych aspektów. Afrykańska sztuka i architektura odzwierciedlają różnorodność kultur afrykańskich. Budując podstawy niepodległości dekolonizowanych państw Afryki nie odrzucono jednak języka architektonicznego przywiezionego na kontynent przez mocarstwa kolonialne. Niektóre zaś aspekty tradycyjnych kultur afrykańskich stały się mniej praktykowane w wyniku zaniedbań i represji ze strony reżimów kolonialnych i postkolonialnych. Obidoh Freeborn uważa, że kolonializm jest jednym z elementów, który ukształtował charakter współczesnej sztuki afrykańskiej. Redaktorzy F. Abiola Irele i Simon Gikandi komentują, że obecna tożsamość literatury afrykańskiej wywodzi się z „traumatycznego spotkania między Afryką a Europą”.

afryka3Współczesna muzyka kontynentu obejmuje bardzo złożony śpiew chóralny w południowej Afryce i taneczne rytmy gatunku muzycznego souk, zdominowanego przez muzykę Demokratycznej Republiki Konga. Rodzime tradycje muzyczne i taneczne w Afryce są podtrzymywane przez tradycje ustne i różnią się stylem muzycznym i tanecznym w Afryce Północnej a w Afryce Południowej. Wpływy arabskie są widoczne w muzyce i tańcu w Afryce Północnej, natomiast w Afryce Południowej wpływy zachodnie są widoczne z powodu kolonizacji.

CRS | Lobaye Prefecture Emergency Food Security Project | Lobaye | Central African RepublicAfrykanie wyznają wielorakie wierzenia religijne, a statystyki dotyczące przynależności religijnej są trudne do zdobycia, ponieważ są one często drażliwym tematem dla rządów o mieszanej populacji religijnej. Według World Book Encyclopedia islam i chrześcijaństwo to dwie największe religie w Afryce. Według Encyklopedii Britannica 45% populacji to chrześcijanie, 40% to muzułmanie, a 10% Afrykańczyków wyznają tradycyjne religie. Niewielka liczba Afrykanów to Hindusi, Buddyści, Konfucjaniści, Bahaici lub Żydzi.

Wobec różnorodności tego kontynentu jest przynajmniej jedna rzecz, która łączy te wszystkie kraje – gdy odwiedzi się Afrykę choć raz to się tęskni, marzy o niej i chętnie wraca. Afryka wpisuje się w życie bardzo je zmieniając. Tam można nauczyć się doceniać wszystko co się ma, szanować czas, drugiego człowieka. I pozostaje myśl: „Nie urodziłem się w Afryce, ale to Afryka urodziła się we mnie.”

Aleksandra Wojtkowska

KONICA MINOLTA DIGITAL CAMERA


Źródło:
https://en.wikipedia.org/wiki/Africa

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.