Szacunek dla wolności innych

tole350Tolerancja oznacza cierpliwość i wyrozumiałość dla odmienności. Jest poszanowaniem cudzych uczuć, poglądów, upodobań, wierzeń, obyczajów i postępowania choćby były całkowicie odmienne od własnych, albo zupełnie z nimi sprzeczne.

Współcześnie rozumiana tolerancja to szacunek dla wolności innych ludzi, ich myśli i opinii oraz sposobu życia. Szacunek ten przybiera formy wyrozumiałości i życzliwości dla tego, co nie musi być naszym udziałem, ale co cieszy się naszą akceptacją.

Człowiek, bez względu na wiek, płeć czy rasę, zasługuje na akceptację. Niestety, nie wszyscy mają to szczęście, aby jej dostąpić. Główną przyczyną tego zjawiska jest właśnie nietolerancja. Inicjatywa UNESCO spowodowana była pogłębiającymi się zjawiskami nietolerancji, przemocy, nacjonalizmu, rasizmu i antysemityzmu, jakim towarzyszy marginalizacja i dyskryminacja mniejszości.

Reading A StorybookBardzo ważna jest tolerancja w najbliższym otoczeniu, wśród rodziny i przyjaciół. Istotne jest mieć świadomość, że każdy z nas ma prawo do wolności wyznania, słowa, wypowiadania poglądów i odmiennych przekonań. Kiedy to wprowadzi się w życie, chociażby w najbliższym otoczeniu, będzie ono lepsze i przyjemniejsze. Tolerancja jest skuteczna, gdy jest obustronna. Aby dane społeczeństwo sprawnie i poprawnie funkcjonowało potrzebna jest tolerancja. Jeżeli nie będzie w danym społeczeństwie wyrozumiałości, wzajemnego szacunku, to doprowadzi to do konfliktów różnego typu, a w rezultacie do zagłady takiego społeczeństwa.

16 listopada obchodzimy Międzynarodowy Dzień Tolerancji – święto ustanowione przez Zgromadzenie Ogólne ONZ 12 grudnia 1995 roku z inicjatywy UNESCO.

Czy sami jesteśmy tolerancyjni? Co oznacza dla mnie tolerancja? Każdy z nas w wolnej chwili powinien zastanowić się i odpowiedzieć na te pytania. Pomyślmy jak wiele nas łączy, jak bardzo jesteśmy do siebie podobni. Jesteśmy wszyscy tacy sami, czujemy i kochamy. Tolerancja jest podstawą spokojnego życia.

Magda Stefańska

tole1

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.