Moja szkoła buduje klasę w Afryce

Uganda – kiedy słyszymy to słowo, myślimy Afryka. Mamy przed oczami krainę oddaloną od nas tysiące kilometrów. Nieznane, niebezpieczne i dzikie tereny, które w większości znamy jedynie z opisów, literatury i filmów, a jednak rzeczywistość może być zaskakująca.

Poczynając od 12 listopada 1942 roku do wioski Mpunge, znajdującej się w okolicach Jeziora Wiktorii, przybyło około 2750 Polaków[1]. ekiruddu3Byli to zesłańcy syberyjscy, którzy na teren Ugandy przybyli wraz z Armią Generała Andersa. Po dzień dzisiejszy odnajdziemy tam ślady po naszych rodakach. Są nimi domy charakterystyczne dla polskiej architektury oraz miejsce spoczynku 96 Polaków[2]. Tubylcza ludność darzy nasz naród szczególnym szacunkiem. Dziś można powiedzieć, że historia zatoczyła koło lecz w drugą stronę. ekiruddu4To Uganda potrzebuje naszej pomocy. Bieda, ubóstwo, utrudniony dostęp do edukacji to problemy z jakimi boryka się dziś większość państw afrykańskich.

Gdy przedstawiciele fundacji przybyli na półwysep Koja w styczniu 2014 roku, tuż obok skromnej kaplicy, zastali szopę z desek pełniącą funkcję szkoły. ekiruddu2Okazało się, że część uczniów uczy się w szopie, część w kaplicy, część pod drzewem. Szybko zrodziła się myśl, aby w tym szczególnym dla Polaków miejscu pomóc wybudować szkołę z prawdziwego zdarzenia. I tak we współpracy z polskim misjonarzem ks. Ryszardem Jóźwiakiem ze Zgromadzenia Księży Salezjanów oraz przy ogromnym zaangażowaniu społeczności szkolnej Gimnazjum nr 42 w Warszawie, udało się nam wybudować pierwszy, z trzech planowanych, trzyklasowy budynek. ekiruddu6To wielki sukces! Jednak problem szkoły z prawdziwego zdarzenia w dalszym ciągu nie został zażegnany. Aby dzieci miały swobodny dostęp do edukacji i mogły w pełni korzystać z owoców naszego projektu, potrzebne jest postawienie kolejnych dwóch budynków z pomieszczeniami dla siedmioklasowej szkoły podstawowej.

Proponujemy polskim szkołom, uczelniom oraz innym instytucjom przyłączenie się i wspólne realizowanie dalszej części projektu. Im jest nas więcej, tym szybciej uda się sfinalizować budowę szkoły w Kiruddu, oddając ją do pełnego użytku miejscowej społeczności.

Pozyskiwanie funduszy może odbywać się na różnorakie sposoby, każdy pomysł jest dobry, mogą to być kiermasze, aukcje, licytacje, bale charytatywne, 1 procent podatku itp. Właśnie w taki sposób Gimnazjum nr 42 w Warszawie sfinansowało większą część budowy pierwszego budynku. Na budynku zawiśnie tablica informacyjna dokumentująca wysiłek stołecznej szkoły.

A może także Twoja szkoła wybuduje klasę w Afryce jako trwały pomnik solidarności z ubogimi na Czarnym Lądzie?

Koszt budowy jednego budynku wynosi ok. 60.000 PLN, koszt jednego pomieszczenia (klasy) ok. 20.000 PLN.

Żyjemy w czasach, kiedy ludzie są zamknięci na siebie, nie ufając sobie nawzajem. W czasach egoizmu i apatii, ale też w czasach, w których ludzie potrzebują siebie bardziej niż kiedykolwiek. To My kreujemy rzeczywistość, to od nas zależy jaki będzie świat. Pomóżmy zatem ubogim ugandyjskim dzieciom, mając w pamięci życzliwe przyjęcie naszych rodaków przez ich dziadków, krzewmy dalej polski akcent w tym pięknym kraju jakim jest Uganda.

Z góry dziękujemy za wsparcie w imieniu naszym oraz Tych, do których te wsparcie jest niesione.

Fundacja DZIECI AFRYKI
Al. Zjednoczenia 13, 01-829 Warszawa

08 2490 0005 0000 4600 6959 6230
tytuł: U4 – Szkoła w Kiruddu

dotpay


Partner projektu (placówka szkolna, inna instytucja) zainteresowany przyłączeniem się do akcji proszony jest o przesłanie zgłoszenia na adres e-mail fundacji. Wówczas zostanie dopisany do listy partnerów deklarujących wsparcie akcji.

Zgromadzone środki można przekazywać na rachunek fundacji na bieżąco pod ustalonym wspólnie tytułem wpłat lub w umówionym terminie. Oczekiwany termin zebrania potrzebnych środków to 3o czerwiec 2017 r.

Nazwa partnera projektu zostanie opublikowana na stronie internetowej fundacji oraz zapisana na tablicy informacyjnej ufundowanego pomieszczenia i/lub budynku szkoły. Partner otrzyma dokumentację fotograficzną z budowy szkoły – z własnym logo oraz na zakończenie projektu podziękowania od dzieci, społeczności lokalnej, fundacji.


[1] http://www.poranny.pl/album-bialostocki/art/5494850,polscy-zeslancy-na-sybir-wyjechali-do-ugandy,id,t.html

[2] http://www.surowce-naturalne.pl/wiadomosc/uganda-pod-bialo-czerwonym-rownikiem


PARTNERZY PROJEKTU:

Gimnazjum nr 42 w Warszawie
Zespół Szkół w Górkach
Szkoła Podstawowa nr 34 w Warszawie
Gimnazjum nr 44 w Warszawie
Szkoła Podstawowa nr 203 w Warszawie
VII Liceum Ogólnokształcące w Warszawie
Mała Lingua – sieć szkół języków obcych dla dzieci i młodzieży grupy PWN