Szkoła w Bundoli

budowa01
mapa_ghanaProgram pomocy polegał na wybudowaniu szkoły wiejskiej w Bundoli oraz zapewnieniu dzieciom, z ubogiego rejonu północnej Ghany, nauki na poziomie szkoły podstawowej. Realizowany był we współpracy z o. Mariuszem Pacułą SVD – polskim misjonarzem w Gushiegu.

W styczniu 2013 r. przedstawiciele fundacji odwiedzili wioskę Bundoli, poznali jej mieszkańców i zainaugurowali współpracę na rzecz miejscowych dzieci.

Na przełomie czerwca i lipca 2013 roku Anna Goworowska – koordynatorka projektu „Budujemy szkołę w Ghanie”, osobiście nadzorowała pracom budowlanym. Dzięki jej ogromnemu zaangażowaniu oraz wysiłkowi całej społeczności wioski udało się wybudować szkołę zaledwie w 16 dni!

Głównym sponsorem szkoły im. Ryszarda Kapuścińskiego był kwartalnik ekologiczny MiniLO&Aniela.

Od września 2013 r. uczniowie mogą korzystać już z nowego budynku.

Uczniów w Bundoli można wspierać poprzez program „Edukacja pełna inspiracji” – czytaj

_________________________________________________________________

Fundacja DZIECI AFRYKI na budowę i działalność szkoły w Bundoli przekazała:

w roku 2013   52.350,18 zł
w roku 2014   4.961,14 zł
RAZEM: 57.311,32 ZŁ

Wszystkim Ludziom Pięknych Serc
składamy serdeczne podziękowanie
za każdy najdrobniejszy przekazany DAR SERCA
dla ubogich dzieci w Bundoli!
oraz
o. Mariuszowi Pacule SVD za współpracę!