Szkolne Safari

safari350Szkolne Safari to międzynarodowy projekt edukacji przyrodniczej dla dzieci popularyzujący ideę wypraw do parków narodowych i zachęcająca do poznawania dzikiej przyrody. Dzieci ze szkół podstawowych wyruszają do parków narodowych, poznają przyrodnicze piękno swoich krajów, a następnie dzielą się odkryciami z rówieśnikami z innych państw, przygotowując prezentacje edukacyjne i artystyczne.

Równolegle z przygotowaniem opowieści, uczestnicy podejmują liczne aktywności, by zbierać fundusze na wyprawy do parków narodowych dla dzieci szkolnych z kontynentów, które borykają się z trudnymi warunkami życia i słabym dostępem do edukacji. Dzięki edukacyjnej przygodzie dzieci uczestniczą w misji dzielenia się radością, odkrywania uroków dzieciństwa i rozwijania różnych talentów.

W roku szkolnym 2019-2020 zbieramy fundusze na wyprawę  dla dzieci ze szkoły podstawowej w Kwamneke (Tanzania) do Parku  Narodowego Saadane.

Fundacja DZIECI AFRYKI
al. Zjednoczenia 13, 01-829 Warszawa
78 2490 0005 0000 4600 9165 1606
tytuł: M12 – Szkolne Safari

Twórcą projektu „Szkolne Safari” jest Krystian Tyrański – podróżnik, prezenter radiowy Polskiego Radia Dzieciom, twórca programów edukacyjnych i artystycznych dla dzieci, partner Fundacji Dzieci Afryki.

więcej o projekcie – czytaj

safari5

 Misja edukacyjna w Tanzanii – 2018


Fundacja DZIECI AFRYKI
na realizację programu przekazała:

w roku 2019   4.300 zł

w roku 2020
akcję wsparli Ludzie Pięknych Serc & dzikie bazy:

pozyskano 2.352,00 zł

(stan na 31.05.2020 r.)

Stowarzyszenie Edukacyjne „Piątka” – Słupsk
Szkoła Podstawowa w Dolistowie Starym