Tolerancja harmonią w różnorodności

Tolerancja harmonią w różnorodności

Często zadajemy sobie pytanie: czym jest tolerancja? Według słownika języka polskiego jest to „poszanowanie czyichś poglądów, wierzeń, upodobań, różniących się od własnych”. Tolerancja ma jednak znacznie szersze pojęcie. Oznacza tolerowanie odmiennego wyglądu, płci oraz pochodzenia.

To właśnie dyskryminacja mniejszości narodowej, pogłębiający się nacjonalizm oraz rasizm były bodźcem do ustanowienia Międzynarodowego Dnia Tolerancji, który obchodzony jest 16 listopada. Inicjatorem pomysłu było UNESCO. W 1995 roku Konferencja Generalna UNESCO przyjęła Deklarację Zasad Tolerancji, której treść zawarto w art. 1 „Tolerancja to szacunek, akceptacja i uznanie bogactwa różnorodności kultur na świecie, naszych form wyrazu i sposobów na bycie człowiekiem. Sprzyja jej wiedza, otwartość, komunikowanie się oraz wolność słowa, sumienia i wiary. Tolerancja jest harmonią w różnorodności. To nie tylko moralny obowiązek, ale także prawny i polityczny warunek. Tolerancja – wartość, która czyni możliwym pokój – przyczynia się do zastąpienia kultury wojny kulturą pokoju.”

Dziś mija 20 lat odkąd przyjęto Deklarację Zasad Tolerancji, której celem jest:

  • Znalezienie głębszych przyczyn nietolerancji;
  • Zmobilizowanie opinii publicznej na rzecz tolerancji oraz informowania jej o niebezpieczeństwach związanych z objawami nietolerancji;
  • Wypracowanie praktycznych wskazówek dla rządów, naukowców i instytucji publicznych, w celu umożliwienia im znalezienia rozwiązań.

Czy cele są spełniane? Czy sami jesteśmy tolerancyjni? Czy umiemy uszanować cudze prawa i akceptować różnice kulturowe oraz wyznaniowe? Znajdźmy chwilę w tym zabieganym świecie by pomyśleć jak wiele nas łączy, jak bardzo jesteśmy do siebie podobni. Nie zapominajmy, że w każdym z nas płynie taka sama krew, że tak samo przeżywamy radości i smutki. Nie budujmy murów między sobą tylko burzmy je przy każdej okazji. Niech nasze serca wybijają zgodny rytm, rytm tolerancji!

Ewa Winiarska

Turkish soldiers stand guard as Syrians wait behind the border fences near the southeastern town of Suruc in Sanliurfa province