Trzeci Świat potrzebuje nas

edukacja1Trzeci Świat – dawniej te pojęcie obejmowało państwa nie zaangażowane w „konflikt” zimnowojenny tzn. nie należące do żadnego sojuszu. Dziś to przede wszystkim państwa słabo rozwinięte, państwa, w których jest wysoki poziom ubóstwa, państwa, które na arenie międzynarodowej zostały zepchnięte do ostatniego szeregu.  

Biorąc pod uwagę aspekt społeczno-gospodarczy, są to przede wszystkim kraje słabo rozwinięte, posiadające niski poziom rozwoju społeczno-ekonomicznego[1] tzw. Wskaźnik Rozwoju Społecznego (ang. Human Development index), który to przyjmowany jest za kryterium pomagające zaliczyć poszczególne państwa do konkretnej grupy[2].

Zaglądając do źródeł, bardzo łatwo zauważyć iż zdecydowana większość krajów trzeciego świata, znajduje się w Afryce[3]. Co jest tego przyczyną? Zdecydowanie nie da się wskazać jednego czynnika odpowiedzialnego za ubóstwo Afrykanów, ponieważ nie można zapominać, że Afryka, to aż 54 w pełni uznanych, suwerennych państw[4].  Każde z nich posiada własne, wewnętrzne czynniki hamujące lub przyśpieszające ich rozwój, stąd wielką niesprawiedliwością byłoby spłycenie problemu do jednego ogólnego powodu. Można jednak zauważyć pewne powtarzające się motywy. Jednym z nich, na którym warto się skupić jest wysoki poziom analfabetyzmu. W rankingu sporządzonym w 2014 roku dziesięciu państw z największym odsetkiem analfabetów aż dziewięć znajduje się w Afryce[5]. Warto zwrócić uwagę, że edukacja jest kluczowym elementem umożliwiającym swobodny oraz zrównoważony rozwój każdego państwa. Wyedukowane społeczeństwo to przede wszystkim masa kompetentnych ludzi, będąca w stanie pokierować krajem i w sposób merytoryczny poradzić sobie z wyzwaniami, jakie zostaną przed nim postawione.

Nasza fundacja od 2014 roku zabiega o środki, by wybudować szkołę w ugandyjskiej miejscowości – Kiruddu. Dotychczasowa akcja „Moja szkoła buduję klasę w Afryce” była skierowana do placówek szkolnych. Zaangażowało się w nią: Gimnazjum nr 42 w Warszawie, Gimnazjum nr 44 w Warszawie, Zespół Szkół w Górkach oraz Polska Fundacja dla Afryki.

edukacja2Dzięki w/w został wybudowany i oddany do użytku pierwszy budynek składający się z trzech klas oraz sanitariaty. Klasy zostały wyposażone w ławki. Aktualnie rozpoczynają się prace budowlane drugiego etapu inwestycji, którego realizacja da szkole kolejną klasę oraz gabinet dla dyrektora z magazynem i pokój dla nauczycieli. Zbiórka funduszy na realizację III etapu budowy szkoły (koleje trzy klasy) trwa nadal.

Dlatego apelujemy do wszystkich, także osób indywidualnych, o wsparcie projektu. Trzeci Świat potrzebuje nas!

Przyświeca nam swego rodzaju myśl pozytywistyczna, idea pracy od podstaw – nie uda nam się zmienić świata pstryknięciem palców, ani nawet jednorazowym gigantycznym przelewem, ale uda nam się tego dokonać jedynie małymi krokami. Dlatego tak ważna jest edukacja, bo tylko dzięki niej Afryka może postawić krok do przodu i tylko dzięki jej rozwojowi może stawiać kolejne kroki. To tylko jedna mała szkoła w niewielkiej ugandyjskiej miejscowości, ale jakże istotne przedsięwzięcie. Może ona wydać owoc w postaci wyedukowanych absolwentów rozumiejących podstawy kierujące dzisiejszym światem, jego problemy oraz wewnątrz państwowe trudności. Absolwentów, którzy będą mogli kontynuować to dzieło, jakim jest edukacja społeczeństwa.

W utworach Wehikuł Czasu czy Sen o Viktorii zespołu Dżem słyszymy cudownie wyśpiewane słowa o Wspaniałych Ludziach, przemijających ideałach, tak ważnych dla każdego z nas, ideałach, które się nie spełniły. I choć są śpiewane w innym kontekście, to jednak możemy nadać im uniwersalne znaczenie. To właśnie my decydujemy czy ideały w które wierzymy tak naprawdę istnieją. Słowo utopia jest utopią samo w sobie, bo jeżeli mocno w coś wierzymy, to przestaje to być tylko czymś co istnieje w naszych głowach jako myśl, ale zaczyna nabierać formy, stawać się rzeczywistością i nawet jeżeli jesteśmy sami w wyznawaniu tych ideałów, to nawet wtedy istnieją one naprawdę dopóki w nie wierzymy i dopóki realizujemy je w naszym życiu. Liczymy na Ludzi Pięknych Serc, wierzymy w Miłość na świecie, ludzką wrażliwość i Bożą opatrzność i jeszcze raz zachęcamy wszystkich do wzięcia udziału w akcji.

Projekt budowy szkoły w Kiruddu realizowany jest we współpracy z polskim misjonarzem ks. Ryszardem Jóźwiakiem ze Zgromadzenia Salezjanów.

Adam Amine

więcej o projekcie

Dziękujemy za każdą podarowaną cegiełkę
z przeznaczeniem na budowę szkoły w Kiruddu:

Fundacja DZIECI AFRYKI
Al. Zjednoczenia 13, 01-829 Warszawa
08 2490 0005 0000 4600 6959 6230
tytuł: U4 – Szkoła w Kiruddu

edukacja3

przedstawiciele fundacji z nauczycielami i rodzicami uczniów podczas poświęcenia pierwszego budynku – listopad 2016 r.


[1] http://www.nowastrategia.org.pl/panstwa-trzeciego-swiata-neokolonializm-a-wspolczesna-polska/

[2] http://polimaty.pl/2016/03/pierwszy-trzeci-swiat/

[3] Ibidem

[4] http://afryka.biz.pl/

[5] http://rankingi24.pl/wiedza/464-10-krajow-z-najwiekszym-odsetkiem-analfabetow.html