Twojej wolności i mojej nie można odseparować

nelson35018 lipca obchodzony jest na świecie Międzynarodowy Dzień Nelsona Mandeli, który stał się symbolem walki o wolność i prawa człowieka, twarzą ruchu przeciw apartheidowi, laureatem Pokojowej Nagrody Nobla.

Nie będzie nadużyciem stwierdzenie, że całe swoje życie poświęcił uświadamianiu czym jest wolność, poszanowanie drugiego człowieka i jego praw. Był w tym autentyczny i w pozytywny sposób uparty. Znany z uprzejmości miał kiedyś powiedzieć: „Ludzie reagują zgodnie z tym, jak ich traktujesz”. W każdym człowieku widział potencjał i wierzył w niego („Dobroć człowieka jest płomieniem, który można ukryć, ale nigdy go nie gasić”). W swoich przemowach zarażał optymizmem i motywował do niepoddawania się lecz działania, nawet kiedy będzie bardzo ciężko („Zwycięzcą jest marzyciel, który nigdy się nie poddał” albo „Niech twoje wybory odzwierciedlają twoje nadzieje, a nie obawy”). Wiedział, że osiągnięcie i podtrzymywanie wolności to bardzo długi i złożony proces („Nigdzie nie ma łatwej drogi do wolności, a wielu z nas będzie musiało wciąż przechodzić przez dolinę cienia śmierci, zanim dotrze do szczytu naszych pragnień”).

nelson1Mandela miał zaledwie 44 lata kiedy został skazany na dożywocie w reżimie apartheidu za kierownictwo Afrykańskim Kongresem Narodowym – organizacją zakazaną przez rząd RPA z powodu jego działań i pozycji przeciwko apartheidowi. Wypowiedziane niegdyś przez niego słowa „Nigdy nie przegrywam – albo wygrywam, albo uczę się” wydają się sentencją jego życia, gdyż to po prawie 30 latach przebywania w więzieniu parę lat później zostaje wybrany na prezydenta kraju. Niemal każdy jego krok czy decyzja była świadomym i odważnym, chociaż niekiedy długim, dążeniem do wolności – czy to przez założenie pierwszej firmy prawniczej czarnoskórych w Afryce Południowej, czy przez odmowę ułaskawienia z powodu ciągle występującej niesprawiedliwości. W 1985 r. rząd zaproponował Mandeli uwolnienie pod warunkiem, że nie będzie angażował się w działalność polityczną po uwolnieniu. Nelson odmówił: „Nie mogę i nie podejmę żadnych zobowiązań w czasie, gdy ja i ty, ludzie, nie będziemy wolni”. Napisał: „Zbyt wielu cierpiało z powodu miłości do wolności. Ja też nie mogę sprzedać mojego pierworodztwa ani też nie jestem gotów sprzedać pierworodztwa mego ludu, aby być wolnym. Twojej wolności i mojej nie można odseparować”.

Jako prezydent RPA doprowadził także do dużych zmian społecznych. Od 1996 r. orientacja seksualna jest jedną z kategorii chronionych przed dyskryminacją w konstytucji kraju. Mandela uznał kontakty homoseksualne za niekaralne. Nadmienić warto, że dotychczas stosunki homoseksualne są nielegalne w 38 z 51 krajów Afryki, najcięższą karą za homoseksualizm jest kara śmierci, zapisana w prawie kilku państw.

Mandela nierzadko zarzucał przewódcom wielkich mocarstw ich dążenie do dóbr materialnych kosztem mieszkańców krajów pogrążonych w ubóstwie, epidemii lub wojnie. Był świadomy potrzeby pokoju na całym świecie, pomocy potrzebującym. Zaznaczył to w swojej wypowiedzi: „Nie może być większego daru niż poświęcenie czasu i energii na pomaganie innym bez oczekiwania niczego w zamian”. Na sercu zawsze leżała mu Afryka. Sztandarową wypowiedzią Mandeli jest także: „Edukacja to najpotężniejsza broń, której możesz użyć, by zmienić świat”. Już na emeryturze podejmował działania w edukacji i leczeniu chorych na AIDS/HIV. Potrafił się przyznać, że za prezydentury nie zważał na ten problem wystarczająco. Poprzez utworzoną fundację gromadził na ten cel środki pieniężne na licznych wydarzeniach artystycznych.

nelson2
Aleksandra Wojtkowska

Żródła:

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.