W trosce o anioły na ziemi

anioly1Po powrocie z pierwszego wolontariatu misyjnego, przejęta ilością wszechobecnej przemocy i biedy w krajach tzw. Trzeciego Świata, rozpoczęłam ,,studiowanie” wszystkich książek, które opisywały sytuację gospodarczą, społeczną, historyczną miejsc, gdzie ludzie żyją bez odpowiedniej opieki medycznej, codziennie spotykają się z niedożywieniem, umierają z powodu głodu i chorób, będących w europejskich warunkach niewielkim problemem.

Czytałam o strasznym cierpieniu i niesprawiedliwości. Chciałam zrozumieć dlaczego tak się dzieje, że jedni ludzie umierają w cierpieniu, a dla innych codziennością jest dostatek, a nawet przepych.

Uparcie szukałam jak można pomóc tym ludziom. Czy to wina lenistwa i bezradności niektórych osób – jak mi wmawiano, a może świat już taki jest i co ja sama na to poradzę. Z każdą kolejną książką inaczej postrzegałam całą sytuacje w najbiedniejszych miejscach na świecie i powoli pojawiały się konstruktywne pomysły akcji pomocowych. Z drugiej zaś strony zasypana ,,cierpieniem” byłam wewnętrznie ,,zdołowana” i czułam, że coś jest nie tak. Zamiast radości z pomagania czułam bezsilność wobec całego zła i cierpienia wokół.

anioly3Na szczęście pewnego dnia zobaczyłam radosne dziecko skaczące w kolorowych kaloszach po kałuży w ponury i deszczowy dzień. Widząc tak prozaiczną sytuację zrozumiałam nagle – bez pomocy najmądrzejszych ludzi na świecie. Zaczęłam skupiać się na ,,złym świecie”, zapominając o tym co powinno być ,,na pierwszym planie”.

Uśmiech, radość – nadzieja, miłość – cechy, które słysząc przypisuję często dzieciom – tak nieskazitelnym i ufnym, gdzieś w sobie zgubiłam jako dorosły człowiek. Widok uśmiechniętego dziecka żyjącego w slumsie, brudnego, głodnego, którego przyszłość raczej nie będzie kolorowa – ma wielką moc. Podziwiam te dzieci bo mają odwagę cieszyć się życiem mimo wszystko i kochać ludzi żyjących wśród nich.

Natomiast PRZEMOC to zło – zawsze głośniejsze w porównaniu z dobrem, które często przeciwstawia się delikatności i prostocie. Przemoc to krzyk, ból fizyczny i psychiczny, porzucenie i osamotnienie zadane bezbronnym i skazanym na dorosłych dzieci. Ograniczenie dostępu do opieki medycznej, czy uczestniczenia w normalnym systemie szkolnictwa. Przemoc to również zmuszanie nieletnich do udziału w wojnach, które niszczą dzieciństwo i odbierają możliwość prawidłowego rozwoju najmłodszych.

Przemoc nadal jest poważnym problemem. Według najnowszych danych UNICEF ,,krzywdy wyrządzane dzieciom na całym świecie są przerażające – Cornelius Wiliams – Dyrektor UNICEF ds. Ochrony Dzieci opowiada o niemowlętach bitych w twarz, dziewczętach i chłopcach wykorzystywanych seksualnie, młodych ludziach mordowanych we własnych społecznościach (…).

Podając nawet nieliczne dane wyraźnie widać wagę problemu:

  • 3/4 dwu – czterolatków (około 300 milionów) doświadcza przemocy fizycznej i /lub psychicznej od opiekunów w domu
  • jedno dziecko na cztery poniżej 5 roku życia mieszka z matką, która jest ofiarą przemocy ze strony partnera.
  • co 7 minut na świecie zostaje zamordowany nastolatek

Jednak teraz skupiam się na tym, co da się jeszcze uratować…

,,Kiedy śmieje się dziecko, śmieje się cały świat” – słusznie twierdził Janusz Korczak. To właśnie my – wszyscy dorośli – szczególnie musimy dbać o uśmiech najmłodszych i bezbronnych, widzialne anioły na ziemi – dzieci :-)

Dlatego też zachęcam, z okazji Międzynarodowego Dnia Zapobiegania Przemocy Wobec Dzieci*, który przypada na 19 listopada, abyśmy co dzień na nowo nieśli nadzieję, zmieniając świat z uporem, mimo przeciwności, ludzkiego przelicznika na statystyki i opłacalność pracy… jest tyle możliwości np.:

budujmy zamiast burzyć

leczmy i zatrzymujmy ból

uczmy i wspierajmy walkę o wykształcenie najmłodszych

Niech dzień 19 listopada stanie się w przyszłości „Dniem Bezpiecznych, wśród dorosłych, Dzieci”, które z nadzieją patrzą w przyszłość.

*Dzień zainicjowany przez szwajcarską Fundacje ,,Światowy Szczyt Kobiet”. Obecnie wspieraną przez m.in. 700 pozarządowych organizacji ze 125 krajów, a w Polsce będącej w koalicji m.in. Fundacją Dzieci Niczyje (FDN).
Klaudia Krzyżanowska
anioly4

https://www.unicef.pl/Centrum-prasowe/Informacje-prasowe/UNICEF-Przemoc-wykorzystanie-seksualne-i-zabojstwa-dotykaja-milionow-dzieci-na-calym-swiecie
http://www.policja.pl/pol/kgp/biuro-prewencji/aktualnosci/92423,Miedzynarodowy-Dzien-Zapobiegania-Przemocy-wobec-Dzieci-19-listopada.html