Wieści z Nguelemendouka

Siostra Lucjana Drapała – michalitka, misjonarka w Kamerunie przekazuje wiadomości z misji w okresie od września do października br.

Rok szkolny w naszej szkole katolickiej i oratorium rozpoczął się dokładnie w dniu wyznaczonym przez Ministerstwo i dużą frekwencją dzieci. Na otwarcie przybył inspektor od szkół, aby sprawdzić, czy szkoła rozpoczęła zajęcia. Kilka dni później przybył SEDEC z sekretariatu ks. bp. Jana Ozgi. Kilkudniowe spotkanie z nauczycielami i dziećmi podsumowano bardzo pozytywnie.

Do świętowania patronalnego święta św. Michała Archanioła włączyła się cała parafia. Przez 9 dni, po mszy świętej, była odprawiana nowenna, w której wszyscy uczestniczyli. Choć to był dzień powszedni, kościół był pełen ludzi. Mszę świętą animowały dzieci z naszego oratorium. Ks. proboszcz Dariusz Chałupczyński w homilii zaznaczył, że wszyscy aniołowie, na czele ze św. Michałem Archaniołem służą ludziom, w wieloraki sposób. Są łącznikami, protektorami, między niebem a ziemią. Zachęcił abyśmy nie zapominali o ich obecności. Na zakończenie, przewodniczący parafii złożył życzenia od wszystkich parafian. Zaznaczył jak ważna jest obecność misjonarzy. Świadczą o tym wielkie dzieła, które prowadzimy; szkołę, oratorium, ośrodek zdrowia. Dzieła te służą dzieciom, młodzieży, chorym.

Święto patronalne św. Tereni, to wielka uroczystość w naszej szkole katolickiej. Najpierw nasza szkoła animowała mszę świętą. Potem cały dzień dzieci poświęciły na różne zabawy. Świętowanie zakończyło się dobrym posiłkiem dla całej szkoły i nauczycieli.

Dzień Nauczyciela w naszej szkole był szczególnie wyjątkowy. Cała szkoła wraz z nauczycielami uczestniczyła w uroczystej mszy świętej, którą animowała młodzież z grupy ks. Bronisława Markiewicza – około 100 osób, które korzysta z nauki dzięki Fundacji „Dzieci Afryki”. W pierwszą sobotę miesiąca, przez cały rok młodzież ta, zapraszana jest do oprawiania rekolekcji. W tym dniu młodzież modli się. Słuchają konferencji, korzystają ze spowiedzi. Uczestniczą we mszy świętej i procesji do Groty Matki Nadziei. Korzystając z obecności tej grupy, która pomogła nam przeżyć liturgię mszy świętej, ks. proboszcz złożył wszystkim nauczycielom specjalne życzenia z racji ich święta. Choć obecni byli nauczyciele z innych szkół, nasi byli wyróżnieni, przez jednakowy strój. Małe dzieci wręczyły im kwiaty, lampy solarne, ze względu na stały brak światła. Jednakowy strój naszych nauczycieli, podkreślił ich elegancję i pewien poziom, który reprezentują.

Październik, to miesiąc poświęcony Maryi. Czcimy ją przez modlitwę różańcową. Chyba nasze dzieci pobijają wszystkie narody na świecie. Każdego dnia w naszym kościele modli się ponad 500 dzieci. Myślę, że Matka Boża cieszy się i jest szczególnie zadowolona z tych dziecięcych modlitw.

Afryka pełna naturalnego uroku, kryje w sobie także tajemnice, nieznane nawet dla długoletnich misjonarzy. Wielkim lękiem dla nas jest nowo powstała sekta muzułmańska – Boko Haram, która coraz bardziej opanowuje Kamerun. My także podświadomie poddajemy się strachowi, że względu na chrześcijański charakter wychowawczy jakie prowadzimy, a któremu ta sekta jest przeciwna.

Oprócz dzieci w szkole katolickiej; około 700 i oratorium 300 prowadzimy internat dla 18 dziewcząt, które chodzą do szkoły średniej: do liceum ogólnokształcącego i liceum technicznego. Jest to duża działalność wychowawcza w duchu naszego Założyciela. W tą naszą pracę włącza się cała Polska, poprzez różnorakie formy pomocy. Szczególnie poprzez „Adopcję Serca” dzieci i „Bilet do Świata” młodzieży, którą sponsoruje Fundacja „Dzieci Afryki”.

Do naszej działalności duszpasterskiej włączamy także chorych. W samym centrum jest ponad 60 osób. Przy takich wizytach odkrywamy, że są jeszcze nie ochrzczeni. Wspomagając ich materialnie niemal w ostatniej chwili ratujemy ich dusze. Za wszelką pomoc dla chorych bardzo dziękuję.

Przy wspieraniu naszych dzieł chcę wyrazić moje podziękowania w darze modlitwy. Każdego dnia „Szczęść Boże” i „Bóg zapłać”. s Lucjana.