Wieści z Nguelemendouka

Każdy początek roku kalendarzowego na misji w Nguelemendouka koncentruje się na naszej diecezji Doume – Abong Mbang, która zdąża wszystkimi drogami do Groty Matki Bożej Nadziei. Około 2500 dzieci zostawiło swoje dziecięce troski i problemy w swoich rodzinnych domach, by u stóp Matki Bożej popatrzeć na życie trochę inaczej, poczuć się bezpiecznie, być kochanym i nie być głodnym (…) Jakież było nasze zdziwienie kiedy zapytano dzieci ile z nich jest ochrzczonych? Swoje rączki podniosło do góry zaledwie niewiele dzieci. Być może większość z nich nie zrozumiało pytania, bo patrząc na tą ogromną armię dzieci ochrzczonych w naszej parafii, szczególnie w szkole katolickiej, wydawać by się mogło, że wody chrztu św. obmyły całą naszą diecezję. A jednak, by osiągnąć takie realia, jest jeszcze daleko (…)

Po pielgrzymce dziecięcej, odbyła się pielgrzymka młodzieżowa (…) Przez cały tydzień pielgrzymowania młodzi uczestniczyli w Eucharystii, słuchali konferencji, odmawiali różaniec, modlili się. Uczyli się wierzyć, dziękując za dar Chrztu i za dar wiary. Biskup Jan Ozga zachęcał młodych do pielęgnowania kwiatu wiary, by ich życie stawało się pięknym ogrodem (…)

Wielkim przeżyciem dla naszego dekanatu był Dzień Chorych, który zgromadził 150 osób cierpiących. Głównym celebransem Eucharystii był pasterz diecezji. Ks. biskup Jan, który modląc się za cierpiących wlał w ich serca wiele pociechy. Po namaszczeniu chorych wszyscy zgromadzili się na wspólnym dużym posiłku, który był bardzo ważnym elementem dnia. Jednak nie wszyscy chorzy mogli skorzystać z uczty. Chorzy „silniejsi” byli dowożeni samochodami (nawet 20 km) jednak wielu „przykutych” niemocą i cierpieniem do łóżek musiało pozostać w domach (…)

W tym miejscu pragnę podziękować Fundacji DZIECI AFRYKI. Dzięki Waszym funduszom mogliśmy zakupić ryż, mydło i wiele drobnych rzeczy oraz pomóc w przygotowaniu stołu na ucztę. Moi chorzy dziękują za każdy gest dobroci, jaki otrzymują z Waszej strony, modlą się za Was żebyście ani na chwilę nie zniechęcali się i żeby nigdy nie brakło Wam sił i zapału w służbie drugiemu człowiekowi (…)

W pięknym  Oratorium gromadzi się ponad 300 dzieci. Dzięki pomocy ofiarodawców dobrze została wyposażona biblioteka, z której w każdej chwili może korzystać młodzież (…)

Siostra Goretti Bober została budowniczą misji. Co dwa lata dobudowuje dwie klasy, bo uczniowie nie mieszczą się w budynkach szkolnych. Dobrze, że rodzice doceniają wartości wychowania w szkole katolickiej (…) Każdego roku jest ponad 100 chrztów, w tym wielu naszych uczniów.

Misyjny ośrodek zdrowia cieszy się dużą liczbą chorych, każdy ceni sobie dyskrecję. Tym bardziej, że choroba XX wieku AIDS przybrała bardzo duże rozmiary. Zaznacza się także ogromny przyrost gruźlicy i wielkiej śmiertelności ludzi młodych.

Ponad 70.letnie Centrum Formacji Chrześcijańskiej które prowadzę, wymaga wielkich remontów. W bardzo złym stanie są dachy (…) Praca misjonarza to nie tylko Ewangelizacja, trzeba po prostu o wszystko zadbać. Bez zaplecza finansowego jesteśmy bardzo mali.

Każdego dnia uświadamiamy sobie jak wielkim darem są dla nas Dobrodzieje wspierający misje. Dziękujemy Wam bardzo! Modlimy się za Was codziennie. Niech Wam Bóg błogosławi dziś i w wieczności.

s. Lucjana Drapała, michalitka

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.