Woda dla Afryki

konkurs35022 marca przypada Światowy Dzień Wody. Z tej okazji Fundacja DZIECI AFRYKI, po raz pierwszy, ogłasza konkurs dla polskich misjonarzy w Afryce na wybudowanie studni w miejscu, w którym lokalna społeczność najbardziej potrzebuje czystej wody.

Fundacja od roku 2009 współpracuje z polskimi misjonarzami w wielu krajach Afryki Subsaharyjskiej. Doskonale znają oni realia oraz potrzeby mieszkańców krajów, w których posługują. Są gwarancją racjonalnie wydatkowanych środków. Dlatego za ich pośrednictwem pragniemy gasić pragnienie najuboższych mieszkańców Afryki.

W większości afrykańskich krajów ich mieszkańcy na co dzień borykają się z problemem dostępu do czystej wody. Czystej wody brakuje. Aby przygotować posiłek, trzeba się solidnie napracować. Kobiety i dzieci przemierzają pieszo wiele kilometrów, aby pozyskać wodę ze studni. Przynajmniej tyle, by wystarczyło do picia czy ugotowania posiłku. Jeśli dzieci nie dostaną pić – umrą, jeżeli będą pić brudną wodę – ciężko zachorują. Woda jest też potrzebna do podlewania poletek – jeśli jej zabraknie, warzywa wyschną i nie będzie pożywienia.

Dostęp do wody jest dziś elementarnym warunkiem przeżycia w najuboższych rejonach Afryki, dlatego studnie są tak ważne dla lokalnych społeczności.


Fundacja DZIECI AFRYKI sfinansuje inwestycję do 20.000 EUR.

WARUNKI ubiegania się o dotację:
podmiot zgłaszajacy wniosek: misjonarz narodowości polskiej przybywający w roku 2020 na misji w Afryce
preferowana lokalizacja: ubogi rejon Afryki, z dala od źródła wody pitnej
- opis wniosku: uwzględnienie sytuacji obecnej, podanie liczby ludności która skorzysta z projektu, wskazanie korzyści długoterminowych, uzasadnienie
terminy:

  • wniosek w dowolnej formie należy przesłać do dnia 13 marca 2020 r. na adres e-mail: fundacja@dzieciafryki.com
  • ogłoszenie wyników konkursu 22 marca 2020 r. w Światowym Dniu Wody
  • przekazanie środków finansowych w terminie do 31 marca 2020 r.
  • rozliczenie środków finansowych wraz z dostarczeniem dokumentacji fotograficznej do 30 września lub 31 grudnia 2020 r. 

Konkurs dla misjonarzy WODA DLA AFRYKI finansowany jest ze środków własnych fundacji pozyskanych w ramach programu CZYSTA WODA. Ludziom Pięknych Serc dziękujemy za każdą podarowaną kropelkę na rachunek bankowy fundacji lub poprzez zakup w MARKECIE DZIECI AFRYKI :-)

konkurs1

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.