Woda dla misji w Caungula

Konkurs dla polskich misjonarzy „Woda dla Afryki” został rozstrzygnięty.

woda1

W Światowym Dniu Wody /22 marca/ z radością informujemy, iż Zarząd Fundacji Dzieci Afryki zaakceptował projekt, nadesłany przez o. Emila Kalka SVD i s. Barbarę Sojkę SSpS, w ramach konkursu dla polskich misjonarzy w Afryce na wybudowanie studni w miejscu, w którym lokalna społeczność najbardziej potrzebuje czystej wody.

mapa_angola2Celem projektu, zaakceptowanego do sfinansowania, jest poprawienie jakości życia i zdrowia publicznego oraz higieny w instytucjach powiązanych z misją katolicką w Caungula w północnej Angoli, tzn. w szkole, dwóch internatach żeńskim i męskim oraz w budynkach misji katolickiej. Realizacja projektu przyczyni się do trwałej zmiany i poprawy warunków bytowych ubogich Angolczyków.

Szkoła i oba internaty zostały wybudowane z pomocą funduszy lokalnych firm diamentowych. Niestety projekt nie obejmował ujęcia wody gdyż przypuszczano, iż w mieście zostanie uruchomiona sieć wodociągowa, która nigdy nie powstała. W obecnym czasie misjonarze przywożą wodę w beczkach z rzeki oddalonej o około 12 km. A sam internat, rok po inauguracji, stoi niewykorzystany. Szkoła już funkcjonuje, jednak bez ubikacji!

Miejscowa ludność czerpie wodę z prowizorycznych studni, gdzie zbiera się woda deszczowa, ta jednak nie spełnia wymogów do użycia w placówkach szkolnych.

Ludność w tej części Angoli jest bardzo biedna, indeks analfabetyzmu przekracza 50 %. Działalność szkoły i obu internatów pomoże w obniżeniu analfabetyzmu w powiecie. Sam projekt wpisuje się w systemowe i strategiczne działania podejmowane w Angoli.

Bezpośrednimi beneficjentami projektu są uczniowie (380) i pracownicy szkoły podstawowej (18), dorośli uczestniczący w kursach alfabetyzacji (50), mieszkańcy internatów dziewczęcego i chłopięcego (100) oraz wspólnota misjonarzy Werbistów i Sióstr Służebnic Ducha Świętego (6).

Szkoła, w ciągu najbliższych trzech lat po przyjęciu wszystkich roczników, będzie liczyła około 1000 uczniów w systemie trzyzmianowym.

Fundacja DZIECI AFRYKI przekaże dotację na realizację projektu w wysokości 20.000 EUR.

angola1angola2


Konkurs dla misjonarzy WODA DLA AFRYKI finansowany jest ze środków własnych fundacji pozyskanych w ramach programu CZYSTA WODA. Ludziom Pięknych Serc dziękujemy za każdą podarowaną kropelkę na rachunek bankowy fundacji lub poprzez zakup w MARKECIE DZIECI AFRYKI :-)

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.