Wolontariat Dzieci Afryki

wda1

mapa_wolontariatDA

Podstawą istnienia organizacji pozarządowej jest precyzyjnie określona misja oraz dobrze opracowana strategia. Podstawą działania organizacji pożytku publicznego, bez względu na to na jakim polu działa, są wolontariusze – grupa osób z tą samą pasją, ale różnym temperamentem i różnymi oczekiwaniami.

Koordynacja grupą często tak bardzo różniących się od siebie pod wieloma względami osób to prawdziwe wyzwanie – delegowanie zadań i egzekwowanie ich wykonania, pozostając jednocześnie Partnerem, oraz motywowanie do działania, wymagają ciągłej pracy tak nad sobą jak również nad formą funkcjonowania wolontariatu w organizacji. Satysfakcja ze wspólnie osiąganych celów i odnoszonych sukcesów potrafi zrekompensować wszystkie trudności. Obserwowanie jak wzrasta fundacja dzięki naszej pracy, jak zawiązują się nowe przyjaźnie, jak rodzą się nowe pomysły na projekty są nie do przecenienia.

Wolontariat to niejako umowa barterowa – wymiana usług pomiędzy organizacją a wolontariuszem. Ten ostatni oddaje swój wolny czas, swoje talenty, zaangażowanie i chęci. Organizacja stwarza mu w zamian przestrzeń do działania. Jednym z ważniejszych zadań Koordynatora Wolontariatu, jak i osób zarządzających fundacją, jest ciągłe udoskonalanie tej przestrzeni oraz inwestowanie w wolontariusza. Inwestowanie nie w rozumieniu materialnym, a przynajmniej nie bezpośrednio, bo przecież wolontariat to działanie dobrowolne i nieodpłatne. Inwestycją w wolontariuszy są szkolenia rozwijające ich umiejętności, które wolontariusz może później wykorzystać w swoich działaniach na rzecz fundacji, a także w życiu zawodowym, czy prywatnym. Inwestycją są też wszystkie działania integrujące zespół, czy będące formą motywacji.

Z tym oczywiście wiążą się koszty – tym razem stricte finansowe, które jednak warto ponosić, bo powinny być rozpatrywane nie jako wydatek, a jako szansa.

Chcemy, aby fundacja była w stanie dać wolontariuszom niezbędne narzędzia do efektywnego działania, by nasz zespół rozwijał się pod każdym względem.

Dlatego zwracamy się z prośbą do Darczyńców Fundacji – Wasza darowizna na ten cel sprawi, że staniecie się częścią tego niezwykłego zespołu. Zebrane fundusze pozwolą nam się rozwijać, a co za tym idzie – rozwijać fundację. To z kolei przełoży się na nasze wspólne z Wami działania na rzecz potrzebujących w Afryce – bo przecież finalnie to jest nasz główny cel.

Fundacja DZIECI AFRYKI
al. Zjednoczenia 13, 01-829 Warszawa
04 1140 2004 0000 3302 8070 6407
tytuł: M3 – Wolontariat Dzieci Afryki

wda2wda7SAMSUNG DIGITAL CAMERAwda3wda6wda5

.

.

.

.

.


Chcesz zostać wolontariuszem? Zapraszamy!


w roku 2020

program wsparli Ludzie Pięknych Serc:
pozyskano
 25.150 zł

(stan na 31.12.2020 r.)

Anna – Kraków
Jerzy – Piasek
Tomasz – Radzanów