Wolontariat Fundacji DZIECI AFRYKI

wolontariat_350

Fundacja DZIECI AFRYKI zrzesza osoby zakochane w Czarnym Lądzie, które chcą poświęcić swój wolny czas i pomóc tym, którzy tej pomocy najbardziej potrzebują.

fotel2Dołączając do naszego zespołu stajesz się WOLONTARIUSZEM, czyli osobą która nieodpłatnie, dobrowolnie i świadomie działa zgodnie z regulaminem wolontariatu Dzieci Afryki i na rzecz celów statutowych fundacji. Wolontariusz może mieszkać w Polsce lub poza jej granicami, jeśli nie ma ukończonego 18. roku życia przedstawia Zarządowi fundacji zgodę opiekuna prawnego na działalność w wolontariacie Dzieci Afryki.

Czego oczekuje fundacja od wolontariusza?
Kreatywności, chęci działania i wywiązywania ze złożonej deklaracji! Tyle wystarczy! :-)

Poznaj ABC wolontariatu Dzieci Afryki!

Wolontariat fundacji dzieli się na krajowy i misyjny:

stopaPWOLONTARIAT KRAJOWY

stopaLWOLONTARIAT MISYJNY

Obraz1

Obraz3 NAJBLIŻSZE SPOTKANIE