Wolontariat krajowy

polska konturWOLONTARIAT KRAJOWY skupia się na działaniach prowadzonych w Polsce i polega m.in. na:

- wspieraniu fundacji w codziennych działaniach (w biurze, terenie i online)
– przygotowywaniu publikacji na stronę internetową, prowadzeniu wywiadów z misjonarzami, tłumaczeniu tekstów
– reprezentowaniu fundacji na eventach, niedzielach misyjnych, imprezach plenerowych i innych
– organizowaniu i przeprowadzaniu zbiórek rzeczowych i pieniężnych
– organizowaniu w szkołach, zakładach pracy i parafiach spotkań animacyjnych
– pozyskiwaniu sponsorów, środków na realizację projektów pomocowych
– propagowaniu we własnym środowisku celów fundacji
– podejmowaniu własnych inicjatyw na rzecz dzieci w Afryce
– wspieraniu wybranego projektu na rzecz dzieci w Afryce

Tak naprawdę każdy pomysł, którego realizacja może pomóc dzieciom cierpiącym w Afryce, jest do zrealizowania. Dlatego wolontariusz musi być osobą kreatywną i chętną do działania.

stopaPZgłoś się do wolontariatu krajowego Dzieci Afryki:

Każdy wolontariusz krajowy wypełnia deklarację wolontariusza na dany rok szkolno-akademicki, zaznaczając wybrane obszary aktywności. Deklaracja wygasa 1 października, wraz z nowym rokiem szkolno-akademickim.

deklaracja wolontariusza 2020-2021

stopaLWypełnioną deklaracje wyślij na e-mail: biuro@dzieciafryki.com

Zgłosiłem się do wolontariatu krajowego Fundacji DZIECI AFRYKI i co dalej?

Wiele osób, które zgłasza chęć zostania wolontariuszem, nie ma żadnego doświadczenia w tym zakresie. Oczywiste jest zatem, że oczekują wsparcia merytorycznego i poprowadzenia ich. Początki działalności są tym samym, co początki w nowej pracy – trzeba się zaaklimatyzować i poznać miejsce, zanim zaczniemy czuć się i działać swobodnie – to naturalne i wiemy, że tego oczekują wolontariusze od koordynatorów.

Po przesłaniu wypełnionej deklaracji skontaktuje się z Tobą sekretarz biura lub koordynator wolontariatu krajowego. Otrzymasz dostęp do zakładki „dla wolontariuszy” na stronie dzieciafryki.com. W zakładce poznasz m.in. zespół wolontariuszy, regulamin wolontariatu oraz dostęp do fanpage Wolontariat Fundacji Dzieci Afryki na FACEBOOK`u – w tym miejscu wszyscy spotykamy się on-line, zapoznajemy z informacjami oraz zadaniami do wykonania. Po przesłaniu prośby o przyłączenie do grupy zamkniętej zostaje ono zaakceptowane :-)

stopaPWolontariusz jest opiekunem programu pomocowego!
Jeśli jesteś osobą pełnoletnią to poprosimy Cię, abyś zapoznał(-a) się z programami pomocowymi fundacji, gdyż każdy wolontariusz krajowy jest opiekunem jednego programu pomocowego. Powinieneś wskazać  wybrany przez siebie program w terminie 30 dni.

stopaLPromocja programu pomocowego.
Zostałeś opiekunem programu pomocowego, brawo! To ważne i odpowiedzialne zadanie, gdyż masz realny wpływ na jakość i wielkość pomocy dla konkretnej grupy dzieci w Afryce. Powinieneś(-aś) zadbać o jego promocję, aby dotrzeć z informacją o programie do jak najszerszej grupy osób, spośród której wyłonią się darczyńcy, pragnący go wspierać. Będziesz mógł(-a) nawiązać kontakt z partnerem fundacji w Afryce (misjonarzem lub osobą świecką, lokalną), aby pozyskać więcej informacji, zorganizować akcję promocyjną, publikację na stronę internetową, zbiórkę lub inne działanie – zgodnie z Twoimi możliwości i umiejętności.

stopaPMasz pomysł i chcesz go zrealizować :-)
Super! Pamiętaj, nie jesteś sam! Zanim podejmiesz się konkretnego zadania wypełniasz kwestionariusz inicjatywy (dostępny w zakładce „dla wolontariuszy”) i zgłaszasz je Zarządowi (na adres: fundacja@dzieciafryki.com), który zapozna się z Twoją propozycją, zaopiniuje ją i da „zielone światło” do działania. Zarząd zbiera się co dwa tygodnie więc kwestionariusz inicjatywy przygotuj i prześlij z odpowiednim wyprzedzeniem.

W realizacji zadań zawsze możesz liczyć na wsparcie Zarządu fundacji, sekretarza biura oraz koordynatora wolontariatu krajowego.

stopaLKoordynator wolontariatu krajowego.
Doświadczony wolontariusz, we współpracy z Zarządem i sekretarzem biura, kontaktuje się z wolontariuszami, przekazuje zadania do wykonania, uwzględniając obszary aktywności, jakie wolontariusze zaznaczyli w deklaracji. Organizuje także spotkania dla wolontariuszy. Odbywają się one nieregularnie, w zależności od potrzeb (najczęściej raz w miesiącu lub na dwa miesiące). Spotkania są doskonałą okazją, aby lepiej się poznać i zintegrować, aby poznać aktualne działania i potrzeby fundacji, aby podzielić doświadczeniem, pomysłami, zyskać sojuszników do wspólnego działania.

stopaPRejestr aktywności wolontariusza.
Wolontariusze odnotowują wszelkie działania na rzecz fundacji w rejestrze aktywności wolontariusza (dostępny w zakładce „dla wolontariuszy”). Rejestr obejmuje okres trzech miesięcy i służy Zarządowi funkcji głównie do celów statystycznych (GUS, roczne sprawozdanie merytoryczne). Na jego podstawie Zarząd wybiera również wolontariusza kwartału, wręczając pisemne podziękowanie :-)

stopaLŚwięto Dzieci Afryki.
Raz w roku w Częstochowie odbywa się podsumowanie działalności fundacji i wolontariatu, w którym uczestniczą organy fundacji, wolontariusze, partnerzy z Afryki oraz współpracujący z fundacją polscy misjonarze. Cykliczne wydarzenie otwarte jest źródłem pozyskania „z pierwszej ręki” informacji o realnych potrzebach mieszkańców Afryki, okazją do wymiany doświadczeń, inspiracją do podejmowania działań pomocowych i pogłębiania wiedzy.

twarzGwarancja!
Zapewniamy, że wszystkie działania jakie wykonują wolontariusze w wolontariacie krajowym są bardzo ważne. Nie tylko usprawniają codzienne funkcjonowanie fundacji w kraju ale znacznie wpływają na jej aktywność i skuteczne działania w Afryce. Pięknie dziękujemy!

Jeśli myślisz o wyjeździe na Czarny Ląd, to też jest możliwe!

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.