Wolontariat misyjny w Etiopii

PRIORYTET ROKU

wolontariat350amapa_etiopiaW 10. roku działalności fundacji pragniemy w sposób szczególny pochylić się nad uczniami trzech szkół Dzieci Afryki, jakie udało nam się wybudować w pierwszej dekadzie. Dziesięcioletnie doświadczenie potwierdza, iż nie wystarczy zamieniać liche szkółki słomiane czy drewniane w murowane. Konieczne jest zaopatrywanie szkół w czystą wodą, energię elektryczną, pomoce edukacyjne, apteczki pierwszej pomocy oraz podjęcie długofalowych działań mających na celu podnoszenie jakości nauczania.

W Afryce na terenach wiejskich odsetek nauczycieli z wyższym wykształceniem jest znikomy, niewielu posiada maturę, większość ukończyła kiepskiej jakości kurs nauczycielski. Kadra pedagogiczna oraz uczniowie trzeciej szkoły Dzieci Afryki w Bodo & Amara (Etiopia) zasługują na wyższą jakość pracy i poziom nauczania. Aby spróbować temu zaradzić fundacja postanowiła wybudować i prowadzić własny ośrodek misyjny na terenie szkoły.

wolontariat4Kandydaci na wolontariuszy misyjnych wraz z animatorami fundacji w 2018 roku postawili pierwsze kroki w realizacji projektu. Rozpoczęli kilkumiesięczny cykl szkoleń, aby przygotować się do trudnej pracy misyjnej. Ofiarując swój czas, wiedzę i umiejętności będą prowadzić od roku szkolnego 2019/20 zajęcia edukacyjne dla dzieci i młodzieży a także podnoszące kompetencje zawodowe nauczycieli oraz praktyczne mieszkańców okolicznych wiosek.

Nasi wolontariusze sami opłacają wyjazd na wolontariat misyjny oraz zbierają środki na realizację projektu w Etiopii. Fundacja zapewnia im pobyt w Afryce ale potrzebuje wsparcia przy organizacji szkoleń przygotowujących do wyjazdu.

Nie każdy może wyjechać na misje, ale każdy może mieć swój udział w dziele misyjnym. Dlatego apelujemy do Ludzi Pięknych Serc o wsparcie projektu, gdyż jego realizacja i powodzenie w dużej mierze zależą od wsparcia finansowego.

Dziękujemy Ludziom Pięknych Serc
za pomoc w realizacji projektu:

Fundacja DZIECI AFRYKI
al. Zjednoczenia 13, 01-829 Warszawa
78 2490 0005 0000 4600 9165 1606

tytuł: M3 – Wolontariat Dzieci Afryki

wolontariat9

mamy już 1.880 zł
/stan na dz. 30.11.2019 r./
w roku 2019
akcję wsparli Ludzie Pięknych Serc:

Aleksandra – Warszawa
Angelika – Odrzywół
Anna – Kraków
Katarzyna – Białystok
Maria – Dziwiszów
Piotr – Olsztyn
Roman – Raszczyce