Wolontariat misyjny

szkoły FDAWolontariat misyjny Fundacji DZIECI AFRYKI polega na pracy z uczniami w jednej z czterech szkół Dzieci Afryki zlokalizowanych w krajach anglojęzycznych (Etiopia, Ghana, Tanzania, Uganda).

Jeśli nie boisz się wyzwań i marzysz o pracy w Afryce to zastanów się czy możesz swoją afrykańską przygodę zrealizować razem z nami? Zapoznaj się z wymogami formalnymi i zasadami obowiązującymi w fundacji:

stopaLKandydat na wolontariusza misyjnego Dzieci Afryki
– ma skończone 18 lat
– jest zdrowy, nie posiada przeciwwskazań medycznych
– zna język angielski
– ma dobre chęci i pozytywne nastawienia do ludzi i świata
– jest otwarty na nowe wyzwania, kreatywny, samodzielny, potrafi działać w zespole, odważny
– ma dobry kontakt z dziećmi, zna podstawy pedagogiki i metodyki nauczania
– dysponuje wolnym czasem – regularnie bierze udział w rocznym szkoleniu
– jest aktywnym w wolontariacie krajowym
– jest gotowy do wyjazdu misyjnego na okres od 30 do 90 dni

stopaPNa czym polega wolontariat misyjny?
Wolontariusz misyjny pracuje z uczniami i współpracuje z nauczycielami szkół Dzieci Afryki;
– organizuje zajęcia edukacyjne i opiekuńcze wg programu wolontariatu misyjnego w ramach zajęć świetlicowych
– organizuje warsztaty podnoszące wiedzę i kompetencje nauczycieli z zakresu stosowania aktywizujących metod pracy z uczniami (dzieli się wiedzą)
– sprawuje opiekę nad dziećmi osieroconymi i szczególnie biednymi, które są objęte programem „Adopcja Serca”
– asystuje i/lub wspiera nauczyciela w pracy dydaktycznej

stopaLProgram szkolenia.
Do w/w zadań kandydat na wolontariusza misyjnego przygotowuje się podczas rocznego szkolenia, które m.in. obejmuje tematy:
– określenie celów wolontariatu misyjnego, rola wolontariusza, odpowiedzialność etc.
– zapoznanie z działalnością fundacji, jej historią i celami
– poznanie krajów i miejsc wolontariatu misyjnego oraz szkoły afrykańskiej
– poznanie podstaw edukacji globalnej, ekologii, różnic kulturowych, problemów Afryki
– medycyna tropikalna, zagrożenia zdrowotne i profilaktyka oraz pierwsza pomoc
– opracowanie programu wolontariatu misyjnego w oparciu o własną wiedzę i umiejętności oraz podstawy pedagogiki i metodyki uczenia
– przygotowanie warsztatu pracy (scenariusze zajęć, narzędzia, środki etc.)
– spotkania z misjonarzami, podróżnikami i wolontariuszami misyjnymi
– zajęcia praktyczne, wykonywanie zadań domowych, czytanie polecanych książek, wspólne akcje charytatywne etc.
– końcowy test z wiedzy, wręczenie certyfikatów misyjnych oraz legitymacji wolontariusza misyjnego

stopaPObowiązki kandydata na wolontariusza misyjnego:
1. Wolontariusz wypełnia deklarację wolontariusza misyjnego i krajowego.
2. W ramach WOLONTARIATU MISYJNEGO:
– aktywnie uczestniczy w rocznym szkoleniu misyjnym (10 spotkań, w soboty godz. 10.00 – 18.00/19.00, od października do czerwca),
– przygotowuje się do spotkań poprzez sumienne wykonywanie zadań domowych (praca w sieci, czytanie książek, opracowywanie ćwiczeń, działania w terenie).
3. W ramach WOLONTARIATU KRAJOWEGO wolontariusz wybiera aktywność przynajmniej w jednym obszarze:
– redakcyjno-publicystycznym (publikacje na stronę www, wywiady, etc.),
– działań promujących fundację (eventy, szkoły, niedziele misyjne, etc.),
– działań fundraisingowych (pozyskiwanie środków),
– prac administracyjno-biurowych (dla osób z Warszawy),
– tłumaczeń (jęz. angielski, jęz. francuski).
4. Wolontariusz wybiera również jeden z fundacyjnych projektów, którym się opiekuje (promuje, nawiązuje kontakt z partnerem w Afryce, pozyskuje środki, etc.).

stopaLJakie koszty ponosi wolontariusz misyjny?
- dojazd na szkolenia i pobyt w Warszawie
– catering podczas szkolenia*
– szczepienia*
– bilet lotniczy*
– wiza*
– częściowe utrzymanie w miejscu wolontariatu misyjnego.
* nie dotyczy w przypadku przyznania fundacji grantu przez instytucję zewnętrzną

Koszty po stronie fundacji (pokrywane z programu „wolontariat Dzieci Afryki„):
– organizacja szkolenia
– zakwaterowanie w miejscu wolontariatu misyjnego
– częściowe utrzymanie w miejscu wolontariatu misyjnego
– ubezpieczenie wyjazdu misyjnego

Znasz już najważniejsze informacje wolontariatu misyjnego. Więcej szczegółów poznasz na spotkaniu otwartym, organizowanym przynajmniej dwa razy w roku, oraz podczas rocznego szkolenia.

stopaPNie trać czasu!
Już dziś zgłoś się do wolontariatu krajowego. Dlaczego? Musimy się dobrze poznać i zdobyć wzajemne zaufanie. Dlatego każdy kandydat, przed wzięciem udziału w rocznym szkoleniu przygotowującym do wyjazdu misyjnego musi zaangażować się w wolontariat krajowy z co najmniej czteromiesięcznym wyprzedzeniem. Zatem, jeśli myślisz o wyjeździe na Czarny Ląd z Dziećmi Afryki, czym prędzej dołącz do naszego zespołu, daj się poznać!

WOLONTARIAT KRAJOWY

stopaLWarunki podpisania kontraktu na wolontarat misyjny.
Kandydaci na wolontariusza misyjnego podlegają ocenie Zarządu fundacji, który w imieniu organizacji, wysyła wolontariusza misyjnego do jednej ze szkół Dzieci Afryki. Kryteria brane pod uwagę podczas oceny to:
– systematyczne uczestnictwo w szkoleniu przygotowującym do wyjazdu misyjnego (10 ośmiogodzinnych sobotnich spotkań – od października do czerwca),
– uzyskanie pozytywnego wyniku rocznego zaangażowania (ocenie podlega: frekwencja na szkoleniu (20 pkt.), aktywność w działaniu praktycznym wolontariatu krajowego (20 pkt.), realizacja zadań powierzonych w programie szkolenia (20 pkt.), znajomość jęz. angielskiego (20 pkt.), wynik testu kończącego szkolenie (20 pkt.)
– uzyskanie rekomendacji Zarządu fundacji – pozytywny wynik rocznego zaangażowania uznaje się za osiągnięty po uzyskaniu przez kandydata co najmniej 51 pkt.

Spełnienie przez kandydata w/w kryteriów upoważnia do otrzymania certyfikatu i legitymacji wolontariusza misyjnego Dzieci Afryki oraz podpisania kontraktu na wolontariat misyjny. Gratulujemy!
Pamiętaj, że do czasu wyjazdu misyjnego jesteafrica konturś aktywnym wolontariuszem krajowym, a po powrocie z misji, w miarę zapotrzebowania fundacji oraz własnych możliwości, dzielisz się wiedzą i doświadczeniem z kandydatami na wolontariuszy misyjnych przynajmniej przez 12 miesięcy.

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.