Wolontariat w liczbach

wolontariat350Ilu dorosłych Polaków angażuje się w wolontariat? Jakie cechy posiadają osoby poświęcające swój wolny czas na pracę na rzecz innych? Jakiego rodzaju prace wykonywane są przez nie nieodpłatnie? Warto poznać odpowiedź na te pytania w kontekście Międzynarodowego Dnia Wolontariusza.

5 grudnia obchodzimy właśnie Międzynarodowy Dzień Wolontariusza. Ustanowiony on został w 1985 roku rezolucją Zgromadzenia Ogólnego Organizacji Narodów Zjednoczonych. Celem obchodów jest podkreślenie ogromnego wkładu wolontariuszy na rzecz rozwoju społecznego i gospodarczego oraz osiągnięcia ośmiu Milenijnych Celów Rozwoju.

Święto wolontariuszy to dobry moment, by zastanowić się nad siłą polskich wolontariuszy. W marcu tego roku Główny Urząd Statystyczny opublikował raport dotyczący wolontariatu, poprzedzony badaniem ilościowym zrealizowanym na ogromnej próbie 21,5 tysiąca osób w wieku 15 lat i więcej. Owocem badania jest raport o nazwie „Wolontariat w 2016 r.”[1]

W tym opracowaniu znajdziecie odpowiedzi m.in. na pytania:

Ilu dorosłych Polaków angażuje się w wolontariat?

Według wyników badania, w ciągu 4 tygodni poprzedzających realizację wywiadu około 10,8 mln osób dobrowolnie poświęciło swój wolny czas na wolontariat. Udział takich osób w populacji wszystkich mieszkańców Polski w wieku 15 lat i więcej wyniósł 35,0%[2].

Jakie cechy posiadają osoby poświęcające swój wolny czas na pracę na rzecz innych?

wolontariat3Oczywiście to rzecz indywidualna i każdy poprzez angażowanie się może wpływać na statystyki J. Badanie ujawniło jednak, że: częściej niż przeciętnie angażowały się osoby w wieku od 15 do 24 lat (44, 9%), co mogło wiązać się z dysponowaniem przez nie większą ilością czasu wolnego, a także chęcią zdobywania doświadczenia zawodowego.(…) Drugą najbardziej zaangażowaną w wolontariat grupą były osoby w wieku od 35 do 44 lat (40, 7%), będące już najczęściej w stabilnej sytuacji zawodowej i rodzinnej.[3]

A może ciekawi Was, jakiego rodzaju prace wykonywane są nieodpłatnie?

(…), co 4 wolontariusz (25, 3%) deklarował, że w ciągu 4 tygodni poprzedzających realizację wywiadu poświęcał swój czas między innymi na zajęcia takie jak: rozmowy terapeutyczne, wsparcie psychiczne, udzielanie porad prawnych, udzielanie informacji, propagowanie wiedzy, organizowanie i prowadzenie imprez sportowych, zajęć taneczno-muzycznych, promocję i wspieranie wolontariatu, działalność artystyczną (przygotowywanie dekoracji, występy) zaklasyfikowanych do kategorii specjaliści z dziedzin społecznych i prawa. Około 23, 3% osób wykonywało w ramach wolontariatu prace odpowiadające zadaniom rzemieślników i robotników.[4] 

Interesuje Was ile czasu poświęcają osoby na prace woluntarystyczne?

Jeden dzień w miesiącu!

Średni czas poświęcony na wolontariat w ciągu 4 tygodni poprzedzających realizację wywiadu, wyniósł prawie 8 godzin.

A może jesteście na tyle dociekliwi, że chcecie wiedzieć, jaki jest godzinowy wymiar wolontariatu świadczonego przez polskie społeczeństwo oraz ilu pełnym etatom odpowiada ta praca?

W 2015 r. wszystkie osoby w wieku 15 lat lub więcej poświęcające czas na wolontariat, wypracowały w ramach tej pracy łącznie 1 mld godzin, co odpowiadałoby ponad 565 tys. etatów (…)[5]

Wśród nas znajdą się pewnie i tacy, którzy chcieliby wiedzieć, jaka jest szacunkowa wartość wolontariatu?

To powinni wiedzieć wszyscy, jest bezcenna! Oczywiście opracowanie statystyczne nie może podać takich wartości więc informuję, że wartość pracy wolontariuszy w roku 2015 oszacowano na 21,6 mld zł.[6]

Serdecznie pozdrawiamy wszystkich, którzy swą bezinteresowną pracą niosą pomoc i nadzieję tym, którzy na nie liczyli. Wasza praca i pomoc jest bezcenna!

Grażyna Pol

wolontariat7

[1] Dostępny na stronie: http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/gospodarka-spoleczna-wolontariat/wolontariat-i-praca-niezarobkowa-na-rzecz-innych/wolontariat-w-2016-r-,1,3.html [dostęp: 30.11.2018 r.]
[2] Cytat z publikacji „Wolontariat w 2016 r.”, GUS 2018 r.
[3] J.w.
[4] J.w.
[5] J.w.
[6] J.w