Wszystko zaczęło się w Munyonyo…

munyonio350Munyonyo stanowi obecnie część Kampali, stolicy Ugandy. W drugiej połowie XIX wieku znajdowała się tu rezydencja władcy Bugandy – Mwangi II. Na okres jego panowania przypada jeden z najtragiczniejszych momentów w dziejach Kościoła afrykańskiego, a także wyjątkowo trudny okres dla rodzącego się na tych terenach chrześcijaństwa.

Mwanga II nie posiadał charyzmy swego ojca Muteesy, w dodatku rozwiązłość jego obyczajów była szeroko krytykowana przez misjonarzy oraz nawróconych na chrześcijaństwo wiernych.

Pierwsze prześladowania, na tle religijnym, rozpoczęły się pod koniec stycznia 1885 roku. Wówczas śmierć męczeńską ponieśli protestanci: Makko Kakumba, Yusuf Lugalama i Nuwa Serwanga. Pod koniec roku zginęli także, brutalnie zamordowani, anglikański biskup James Hanningtona oraz Joseph Mukasa Balikuddembe. Dodatkowo, trudne położenie zamieszkujących tam chrześcijan potęgowała złożona sytuacja polityczna kraju. Z ust monarchy padały oskarżenia o nieposłuszeństwo i zdradę.

kizito1Kizito był zwyczajnym, wówczas kilkunastoletnim chłopcem. Pochodził z plemienia Baganda. Nie wiemy dokładnie, kiedy po raz pierwszy spotkał na swej drodze katolickich misjonarzy. Pewne jest jedynie to, że wiara, którą wyznawali i sposób w jaki żyli, stały się dla niego wartościami, w obronie których zdecydował się ponieść najwyższą ofiarę. 26 maja 1886 roku, mimo usilnych prób odwiedzenia go od tej decyzji, Kizito przyjął chrzest z rąk Karola Lwangi, lidera ówczesnych katolików, na tym terenie. Późniejsze wydarzenia potoczyły się błyskawicznie. Wzburzony władca wydał rozkaz, aby zgromadzić w Munyonyo całą swoją służbę, dając jej do wyboru dwie możliwości: rezygnacja z wiary w Jezusa Chrystusa, albo śmierć w męczarniach. Nikt, z ponad trzydziestu zebranych, nie wyrzekł się chrześcijaństwa. Pośród nich był czternastoletni wówczas Kizito. Pojmanych i związanych postanowiono siłą doprowadzić do Namugongo – miejsca, w którym dokonywano egzekucji. W trakcie ponad dwudziestokilometrowej wędrówki bito ich i znieważano. Dnia 3 czerwca dotarli do celu, jednak nie wszyscy. Kilku z nich umarło podczas morderczego marszu. Na przygotowany wcześniej stos, jako pierwszego, wprowadzono Karola Lwangę. Mimo bolesnych tortur, a w końcu podpalenia, lider wspólnoty modlił się, prosząc pozostałych o zachowanie wiary. Karol Lwanga umarł w ogromnych męczarniach. Wkrótce jego los podzielili wszyscy skazani.

munyonio2

Święty Kizito, módl się za nami…

Świadectwo krwi było jednym z decydujących czynników w procesie chrystianizacji Afryki. 3 czerwca Kościół katolicki obchodzi wspomnienie św. Kizito – jednego z najmłodszych męczenników w historii chrześcijaństwa, obecnie patrona dzieci i młodzieży.

Mimo prześladowań Kościół w Ugandzie przetrwał – obecnie chrześcijanie stanowią 84% ogółu ludności. Nie ma wątpliwości, że jednym z jego głównych filarów jest kult męczenników, kanonizowanych dnia 18 października 1964 roku przez papieża Pawła VI, w czasie trwającego Soboru Watykańskiego II. Warto w tym miejscu przytoczyć słowa papieża Jana Pawła II, wypowiedziane w 1993 roku, podczas jego wizyty w Namugongo: „Heroiczna ofiara męczenników pomogła przyciągnąć Ugandę i całą Afrykę do Chrystusa, Światłości prawdziwej, która oświeca każdego człowieka. Ludzie z każdego plemienia, języka, ludu i narodu odpowiedzieli na wezwanie Chrystusa, poszli za Nim i stali się członkami Jego Kościoła, jak te tłumy, które co roku pielgrzymują do Namugongo. (…). pragnę złożyć na tej świętej ziemi szczególny pocałunek pokoju. (…) Męczennicy zostali powołani, wśród tego umiłowanego ludu afrykańskiego”.

Miejsce kaźni w Namugongo każdego roku odwiedzają miliony pielgrzymów z Afryki i całego świata. Prawie każde ugandyjskie dziecko słyszało o św. Kizito, który jest patronem wielu szkół podstawowych, grup katechetycznych, sportowych i muzycznych. W sanktuarium Munyonyo, w archidiecezji Kampala, corocznie odbywają się spotkania młodych. W 2015 roku przybyło tu ponad 10 tys. „Bannakizito”, czyli „dzieci św. Kizito”.

W Polsce i na całym świecie również istnieją szkoły i grupy, które za swego patrona wybrały właśnie tego świętego, m.in.: franciszkańska Grupa Misyjna św. Kizito (Polska), Dziewczęta od św. Kizito – grupa działająca przy Centrum Kulturalnym św. Kizito (Republika Środkowoafrykańska), St. Kizito Secondary School Lusumu (Kenia), St. Kizito Secondary School in Francistown (Botswana).

15 czerwca 2014 roku św. Kizito został ustanowiony patronem Fundacji Dzieci Afryki.

Katarzyna Witkowska

munyonyo3

Źródła:
Jan Paweł II, Homilia podczas Mszy św. w sanktuarium Świętych męczenników Ugandy, Jako uczniowie Chrystusa oddali za niego życie, Namugongo, 7 lutego 1993 r., w: Dzieła zebrane t XIII, s. 747-750.
Miotk A., Podłoże i rola męczeństwa w działalności misyjnej Kościoła, Forum Teologiczne 6, 2005, s. 153-168.
https://misje.franciszkanie.pl/munyonyo-miejsce-wybrane-przez-boga/ (dostęp: 28.05.2020)
https://misje.franciszkanie.pl/munyonyo-10-tys-dzieci-sw-kizito/

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.