Wyciągnij rękę do ubogiego

ubogi35033 niedziela zwykła, która w tym roku przypada na 15 listopada, decyzją papieża Franciszka obchodzona jest w całym Kościele jako Światowy Dzień Ubogich. Święto zostało ustanowione przez papieża cztery lata temu w Liście Apostolskim Misericordia et Misera, napisanym na zakończenie Nadzwyczajnego Jubileuszowego Roku Miłosierdzia. W tym roku jego hasłem są słowa „Wyciągnij rękę do ubogiego„.

W Orędziu na IV Światowy Dzień Ubogich papież wyjaśnia, że jest to zaproszenie do odpowiedzialności będącej bezpośrednim zaangażowaniem tych, którzy czują, że dzielą ten sam los. To jest wezwanie do wzięcia na siebie ciężarów osób najsłabszych, jak przypomina św. Paweł: „Miłością ożywieni służcie sobie wzajemnie!”

Jak podkreśla papież, „Zawsze spotkanie osoby ubogiej jest dla nas wyzwaniem i pytaniem. Co możemy zrobić, aby wyeliminować lub przynajmniej zmniejszyć jej marginalizację i cierpienie? Jak możemy pomóc jej w ubóstwie duchowym? ubostwo1Wspólnota chrześcijańska jest wezwana do zaangażowania się w to doświadczenie dzielenia się, mając świadomość tego, że nie może ona delegować tego zadania innym. Aby być wsparciem dla ubogich, fundamentalną rzeczą jest osobiste życie ubóstwem ewangelicznym. Nie możemy czuć się „w porządku”, kiedy członek naszej rodziny ludzkiej jest zepchnięty na tyły i staje się cieniem. Krzyk milczenia wielu ubogich musi docierać do Ludu Bożego będącego zawsze i wszędzie w gotowości, by dać im głos, aby solidaryzować się z nimi i bronić ich przed hipokryzją oraz wieloma obietnicami bez pokrycia, a także by zaprosić ich do udziału w życiu wspólnoty.

Wyciąganie ręki pozwala odkryć przede wszystkim temu, który to robi, że istnieje w nas zdolność do wykonywania gestów, które nadają życiu sens. Ileż wyciągniętych rąk widzimy codziennie! Niestety, coraz częściej zdarza się, że pośpiech wciąga nas w wir obojętności do takiego stopnia, że nie potrafimy docenić ogromu dobra, które codziennie dokonuje się w ciszy i z wielką szczodrością.”

Warto odczytywać znaki czasów. Konieczne jest podjęcie refleksji nad tym, jak możemy konkretnie pomagać i służyć drugiemu człowiekowi, szczególnie w tym trudnym czasie epidemii, gdzie wielu z nas zadaje sobie pytanie odnośnie dnia jutrzejszego, co nas czeka, jaka będzie przyszłość, czy jest jeszcze jakaś nadzieja na lepsze jutro?

Jesteśmy wezwani do tego, by nie być obojętnym na cierpienia i osamotnienie wielu ludzi, którzy żyją obok nas i nie tylko. Z pewnością dla każdego jest to trudny czas, również w kontekście materialnym, gdzie liczy się każda złotówka.

ubogi2Ale faktem jest, że mimo tych niesprzyjających okoliczności są Ludzie Pięknych Serc, którzy nieustannie i ofiarnie wspierają działania Fundacji Dzieci Afryki na rzecz najuboższych, za co bardzo dziękujemy z całego serca!

Tych, którzy chcieliby włączyć się w dzieło pomocy w szczególności ubogim dzieciom w wielu krajach afrykańskich,  niewidomym dorosłym w Republice Środkowoafrykańskiej czy kobietom skazanym na życie w izolacji z powodu posądzeń o czary w Ghanie, zachęcamy do wspierania fundacyjnych programów pomocy.

Każdy z nas może ofiarować małą cząstkę od siebie i przyczynić się do tworzenia lepszego świata wokół nas! To tak niewiele, a zmienia dużo. Tworzy nową radosną rzeczywistość, a tej radości i pokoju tak bardzo teraz wszyscy potrzebujemy!

Dżesika Haręzga

ubostwo3

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.